AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ  
         
 

 
 

 

Το IDEA είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Φωτορεαλισμού και Κίνησης της 4Μ με την πρωτοποριακή τεχνολογία BIM/IFC και την διεθνή καταξίωση. Η νέα γενιά IDEA ξεπερνάει σε δυνατότητες και επιδόσεις κάθε φαντασία. Τώρα έχετε κάθε λόγο για να γίνει το IDEA o Αρχιτεκτονικός Σταθμός Εργασίας σας: 

> Λειτουργικότητα Autocad®, που είναι σαν να το γνωρίζετε ήδη. 

> 100% DWG Συμβατότητα και 100% IFC Συμβατότητα, για ανοικτή επικοινωνία με κάθε σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD ή BIM (πχ. Revit, Archicad κλπ) 
> Πρωτοποριακή τεχνολογία BIM έξυπνης μοντελοποίησης χωρίς περιορισμούς
> Ασύλληπτες επιδόσεις σε ταχύτητες (viewing, snapping κ.α.) στα επίπεδα των πιό διάσημων CAD. 
> Απόλυτη Σχεδιαστική Αυτονομία για τον χρήστη (ενσωματώνει το 4MCAD με την άδεια χρήσης του)
> Σύνθεση, Φωτορεαλισμός (rendering) και Κίνηση (animation), όλα μαζί σε ένα περιβάλλον.

> Μοναδικές συνέργειες με τα μοναδικά IDEA Add Ons (Nomos, Smart, TRoof κ.α.)

> Συμπαγής Συνεργασία με το ADEIA για αυτόματη παραγωγή των εντύπων της Οικοδομικής Αδειας (Αμοιβές, ΕΚΚΟ, Κατανομή χιλιοστών, Πυρασφάλεια κλπ)

> Στενή Συνεργασία με 4M-KENAK, STRAD, FINE/ADAPT, FineGREEN.

 

 

 

 

 IDEA Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

       
 

Μερικά από τα Εντυπωσιακά, Νέα Χαρακτηριστικά της έκδοσης IDEA 19

- Νέες εντολές στο μενού AutoREG για εισαγωγή και επεξεργασία ορθοφωτοχαρτών 
- Εισαγωγή συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 
- Εισαγωγή καννάβου κατά ΕΓΣΑ 
- Εισαγωγή χαρτών κτηματολογίου 
- Πλήρης εφαρμογή του ΝΟΚ στο add-on Nomos για παραγωγή του διαγράμματος κάλυψης 
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ΓΟΚ και ΝΟΚ για την παραγωγή του διαγράμματος κάλυψης 
- Συνεργασία με Google Earth: Εισαγωγή εικόνας από Google Earth και δυνατότητα εξαγωγής μοντέλου στο Google Earth
- Λειτουργίες read/write απευθείας στο format DWG2013 για μοναδικές ταχύτητες (Τεχνολογία ODA - Opendesign)
- Άνοιγμα όλων των αρχείων DWG οποιασδήποτε έκδοσης από τις πιο παλιές μέχρι το format DWG2013 (Opendwg) 
- Άνοιγμα αρχείων IFC για πλήρη και συμπαγή συνεργασία συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο BIM Αρχιτεκτονικό (πχ ArchiCAD, Revit, Allplan κ.α.) 
- Νέα παράθυρα διαλόγου σε εντολές όπως "τοίχος","κολώνα","παράθυρο"κλπ με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο (real time) 
- Νέος διαχειριστής layers των διαφορετικών σχεδίων (όψεων, τομών, προοπτικών κλπ) 
- Νέος τρόπος λειτουργίας των layouts, για αυτόματη έπιλογή σχεδίων όψεων τομών, προοπτικών κτλ 
- Νέες εμπλουτισμένες βιβλιοθήκες επίπλων και Νέες βιβλιοθήκες υλικών για το φωτορεαλισμό 
- Υψηλή ποιότητα φωτορεαλισμού βασισμένη σε τελευταίο Open GL Rendering, παράλληλα με τη σημαντική αύξηση της ταχύτητας- Νέο παράθυρο διαλόγου στην Εκτύπωση, πλήρως συμβατό με το AutoCAD
- Γενική καθιέρωση των Autocad-like λειτουργιών (εκτυπώσεις, layouts, εντολή block, hatches & gradient hatches) 
- Δυνατότητα εξαγωγής pc3 αρχείων μέσω του νέου διαλόγου εκτύπωσης
- Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών εκτυπωτών και ρυθμίσεων σε κάθε layout 
- Δυνατότητα εκτύπωσης σε αρχείο μέσω του νέου διαλόγου εκτύπωσης
- Αναβάθμιση του διαλόγου Διαγράμμισης (Hatch) με δυνατότητα τοποθέτησης διαβάθμισης (Gradient Hatch) 
- Δυνατότητα ορισμού πολυγωνικού viewport 
- Έξυπνη επιλογή (Quick select) από το παράθυρο ιδιοτήτων (property panel) 
- Αναβαθμισμένες δυνατότητες επεξεργασίας με τις εντολές refedit, bedit, layiso, layuniso κ.α. 
- Πολλές ακόμα νέες εντολές (μενού Plus, Etrack-Object snap tracking) και όλα γενικά τα προηγμένα χαρακτηριστικά της τελευταίας πανίσχυρης μηχανής 4MCAD 19

 

 

Ελευθερία στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 

Απεριόριστη ευχέρεια στην σύνθεση και "ελαστική" τροποποίηση όγκων, τοίχων-ανοιγμάτων, πλακών, κολονών κλπ βασικών στοιχείων της κατασκευής (αυτόματη δημιουργία ενώσεων τοίχων σε 2D/3D, ενημέρωση διαστάσεων, καθάρισμα ανεπιθύμητων γραμμών κλπ, σε κάθε τροποποίηση). 

Ορισμένες από τις προηγμένες λειτουργίες Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης του IDEA είναι οι ακόλουθες:

• Επέκταση-προσαρμογή των standard εντολών CAD (copy, move, trim, extend κλπ) και για τις οντότητες του IDEA (τοίχους, ανοίγματα, δοκάρια κλπ)

• Συμπεριφορά interface ακριβώς όπως το CAD, με εφαρμογή των αντίστοιχων εντολών και ευκολιών για όλα τα δομικά στοιχεία

• Επέκταση των «έξυπνων» εντολών & λειτουργιών στον σχεδιασμό των τοίχων (αυτόματες ενώσεις, προεκτάσεις, τομές κλπ) και των Ανοιγμάτων

• Δυναμική απεικόνιση των μεταβολών των δομικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο (πχ. παράθυρο κατά την τοποθέτηση ή την μετακίνηση)

• Ευκολίες grips σε όλα τα στοιχεία που απαιτούν μεγαλύτερη ευχέρεια σύνθεσης-αλλαγών (τοίχοι, ανοίγματα, πλάκες, κολώνες, δοκοί κλπ)

• Γενίκευση της λειτουργίας «δεξί κλικ -> properties» για άμεσο editing στον διάλογο των αντικειμένων και δυναμικό real time επανασχηματισμό.

 

Ευκολία στην διαμόρφωση κάθε στοιχείου σε πραγματικό χρόνο 

Ελεύθερη δημιουργία και τροποποίηση σύνθετων στοιχείων (σκάλες, κάγκελα, στέγες, αετώματα, ράμπες, καθώς επίσης και πιό εξειδικευμένα στοιχεία όπως πχ. η Καμινάδα, η Πέργκολα κ.α.) χωρίς περιορισμούς. Ο χρήστης έχει την αίσθηση οτι διαχειρίζεται εύπλαστα αντικείμενα, τις μεταβολές των οποίων παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο. 
Από το πλήθος των αντίστοιχων μοντελοποιητών (modelers) ενδεικτικά αναφέρεται ο Roof Modeler, που ανάμεσα στο πλήθος των δυνατοτήτων μοντελοποίησης στεγών που προσφέρει είναι και οι κάθε είδους προσθήκες (πχ. σοφίτες οποιασδήποτε μορφής, τρύπες, ανοίγματα, skylights κ.α.), η αυτόματη ένωση χωριστών στεγών, η δυνατότητα ορισμού διπλής κλίσης στην ίδια πλευρά, η ευχέρεια προέκτασης κάθε πλευράς χωριστά και πολλά ακόμα.

Γεννήτριες Ανοιγμάτων 

 Γεννήτριες δημιουργίας οποιασδήποτε μορφής ανοιγμάτων (παραθύρων, πορτών, συρομένων κλπ) πέρα από την πληθώρα έτοιμων ανοιγμάτων των βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και καγκέλων, με την βοήθεια των οποίων ο χρήστης συνθέτει εύκολα και χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε μορφής στοιχεία.

Πλούσιες Βιβλιοθήκες 

Πλήθος από έτοιμα σύμβολα, αντικείμενα και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, οργανωμένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, με δυναμικό διαχειριστή βιβλιοθηκών που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των υπαρχόντων σχεδίων αλλά και την ενσωμάτωση νέων, ορίζοντας μάλιστα και κατηγορίες βιβλιοθηκών εξαρχή

Εξυπνος Διαχειριστής Σχεδίων Μελέτης BIM 

Το IDEA εμπεριέχει εξερευνητή σχεδίων (tree-view explorer), που διατηρεί ενημερωμένα (live drawings) όσα σχέδια ορίζει ο χρήστης στη μελέτη του (πχ. όψεις, τομές, προοπτικά κλπ) σε σχέση τόσο με τις αλλαγές στο μοντέλο του κτιρίου, όσο και με τυχόν προσθήκες/επεμβάσεις του χρήστη πάνω σε αυτά τα σχέδια (πχ. τοποθέτηση πινακίδας, εισαγωγή συμβόλων ή σχεδίων από τις βιβλιοθήκες, σχόλια, υψομετρικές ενδείξεις κλπ). Μιά ακόμα εντυπωσιακή δυνατότητα του IDEA που οφείλεται στην BIM δομή του.


Φωτορεαλισμός Υψηλής Απόδοσης

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα Φωτορεαλισμού PhotoIDEA, η παραγωγή φωτορεαλιστικών σκηνών υψηλής ποιότητας γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου, χάρη στην έξυπνη δομή BIM. Ο χρήστης έχει άμεση φωτορεαλιστική απεικόνιση κάθε σκηνής της κατασκευής του και απεριόριστη ευχέρεια σε δοκιμές μέσα από τις δυνατότητες επιλεκτικής ή ομαδικής παρέμβασης σε κάθε παράμετρο (υλικά, φωτισμός, φόντο κ.α.). Επιπλέον, ο χρήστης του IDEA μπορεί να περιηγείται μέσα και έξω από το φωτορεαλισμένο κτίριο, την ίδια στιγμή που συνθέτει το μοντέλο του, χάρη στους ταχύτατους αλγόριθμους απόκρυψης και animation σε OpenGL.

       
Πρόσθετες Δυνατότητες

 

Προηγμένο Τοπογραφικό

Το πιό ισχυρό και αυτοματοποιημένο Τοπογραφικό 2D-3D, με ισοϋψείς, εκσκαφές- επιχώσεις και εντελώς αυτόματη τριγωνοποίηση και αυτόματη επίσης δημιουργία Ιδεατού Στερεού και κειμένων Τοπογραφικού & Διαγράμματος Κάλυψης.Ευφυής-expert συμπεριφορά Ελεγχοι ΓΟΚ σε κάθε στάδιο (πχ. τοπογραφικό, έλεγχος Φωτισμού- Αερισμού και δημιουργία πινακίδας), αλλά και κατά την αρχιτεκτονική σύνθεση όταν χρειάζεται (πχ. δημιουργία σκάλας), χάρη στην έξυπνα δομημένη πληροφορία του κτιρίου (BIM).

 

Συνεργασία με το ADEIA για έκδοση της Οικοδομικής Αδειας

- Αυτόματη παραγωγή των εντύπων της οικοδομικής άδειας 
- Αυτόματη παραγωγή του φακέλου της οικοδομικής άδειας (σε συνεργασία με το ADEIA) απευθείας από τα σχέδια: Η
 μελέτη Πυρασφάλειας καθώς επίσης και τα έντυπα των Αμοιβών-Φορολογικών-ΙΚΑ, ελάχιστου κόστους, κατανομής χιλιοστών, προστίμων αυθαιρέτων κλπ παράγονται αυτόματα από τις κατόψεις του IDEA.

- Αυτόματη Προμέτρηση Υλικών: Αναλυτικές Προμετρήσεις υλικών, σε συνεργασία με το ομόνυμο module του ADEIA: Προμέτρηση συνολική ή ανά επίπεδο ή χώρο και με τον βαθμό ανάλυσης που επιθυμεί ο χρήστης, χωρίς καμία προεργασία στα σχέδια, καθώς επίσης και δυνατότητα παραπέρα επεξεργασίας (πχ. επιλογή τιμών & υλικών από βιβλιοθήκες δομικών υλικών, διαμόρφωση προσφοράς κλπ) σε εύχρηστο πινακοποιημένο υπολογιστικό περιβάλλον (spreadsheet).

 

ADD ON Εφαρμογές στο IDEA

Πέρα από το ADEIA, το IDEA έχει και την δυνατότητα συνεργασίας με τις παρακάτω ADD ON εφαρμογές:

IDEA-Smart: Προδιαστασιολόγηση
IDEA-Nomos: Αυτόματη Δόμηση
IDEA T-Roof: Ξύλινες Στέγες

 

Συμπαγής Συνεργασία με τα Πακέτα 4Μ

Το IDEA συνεργάζεται στενά με όλα τα Πακέτα Οικοδομικών Μελετών της 4Μ και ειδικότερα:

Συνεργασία IDEA με STRAD: Το κτίριο μεταφέρεται από το IDEA στο STRAD ώστε να ακολουθήσει η μελέτη Στατικών

Συνεργασία IDEA με FINE: Το κτίριο μεταφέρεται από το IDEA στο FINE για να μελετηθούν μία ή περισσότερες από τις Η/Μ Εγκαταστάσεις του

Συνεργασία IDEA με 4Μ-ΚΕΝΑΚ: Το κτίριο μεταφέρεται από το IDEA στο GCAD/KENAK για πλήρη αυτοματοποίηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης, αλλά και της ενεργειακής επιθεώρησης

Συνεργασία IDEA με FineGREEN: Το κτίριο μεταφέρεται από το IDEA στο FineGREEN για να πραγματοποιηθεί λεπτομερής ενεργειακή προσομοίωση (με μηχανή το energyplus)

 

Συνεργασία με κάθε Πακέτο BIM

Μέσω του format IFC με το οποίο το IDEA είναι πλήρως συμβατό (τόσο στο διάβασμα/εισαγωγή, όσο και στο γράψιμο/έξοδο), το IDEA συνεργάζεται με όλα τα Πακέτα ΒΙΜ της αγοράς, μεταξύ των οποίων και με το Revit, ArchiCAD, AllPlan κ.α. Ολη η πληροφορία του κτιρίου (τοίχοι, παράθυρα, πλάκες κλπ) μεταφέρεται αυτούσια από το IDEA στα Πακέτα BIM και αντίστροφα.

 

Συμπερασματικά, το IDEA είναι το μοναδικό Αρχιτεκτονικό στην Ελληνική Αγορά με τόσο μεγάλο εύρος καινοτόμων ADD ON εφαρμογών, αλλά και συνεργασιών με όλα τα Πακέτα της 4Μ (FINE, STRAD, 4M-KENAK και FineGREEN) που του πολλαπλασιάζουν την αξία και το καθιστούν Απόλυτο Σταθμό Εργασίας Αρχιτεκτονικών Μελετών.

 

       
 
       
 

 

       
 

 

       
       

Εξωτερικά Δείγματα Φωτορεαλισμού

 

 

 

Εσωτερικά Δείγματα Φωτορεαλισμού