Τελευταία Νέα

 
 

> Νέα Εκδοση TEAS - Τεχνικός Ασφάλειας v.6: Με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και ενημερωμένη σύμφωνα με τον εργασιακό νόμο 4808/21 και το ΦΕΚ 5059 Β/21 (εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία) - Δείτε το video

     
 

> Νέα Εκδοση ADΕΙΑ24: Μεγάλη Αναβάθμιση (Major Upgrade) συν Επέκταση με 4 νέες εφαρμογές (Αδειες Μικρής Κλίμακας, Διαχείριση Αποβλήτων ΣΔΑ,  Μελέτη Προσβασιμότητας, Ταυτότητα Κτιρίου) - Δείτε το video 

     
 

> Aναβάθμιση Πυρασφάλειας ADAPT23, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων με βάση το ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/2023 - ΦΕΚ 3475 Β 24/05/23 - Δωρεάν για τους Συνδρομητές με live-update

     
 

Νέα Εκδοση  4MCAD v.24 CLOUD + TOPO:  Τώρα διαθέσιμο με την Νέα Ενσωματωμένη Εφαρμογή TOPO που δίνει λύσεις στα βασικά προβλήματα Απόδοσης-Σχεδίασης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

     
 

> Νέο ERGA-ROES: Τώρα και με τη δυνατότητα παρακολούθησης και υπολογισμού εισφορών των εργαζομένων που υπάγονται στο ταμείο ΤΕΚΑ - δημιουργία του αντίστοιχου αρχείου ΑΠΔ προς υποβολή ενημερωμένο με δυνατότητα διαχείρισης εισφορών ΤΕΚΑ - Δείτε το video

  > Νέο 4Μ-ΚΕΝΑΚ24: Στα πρότυπα του ADAPT23 με νέα Αρχιτεκτονική 64bit, εντυπωσιακές επιδόσεις και πολλά άλλα      

> Νέο FLOW24Στα πρότυπα του ADAPT23 με νέα Αρχιτεκτονική 64bit, εντυπωσιακές επιδόσεις και πολλά άλλα

> Νέο 4Μ-ΚΕΝΑΚ: Ενημερωμένο με τις απαιτήσεις του "Εξοικονομώ"

 

 

 

 

> ERGA: Τελευταίες ενημερώσεις, όπως πχ η ενημέρωση βιβλιοθηκών άρθρων με νέες ΕΤΕΠ (για ΤΕΥΧΗ, TIMES. ERGO, METRO) όπου είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα, νέες ΕΤΕΠ σύμφωνα με ΦΕΚ 6366Β/15-12-22, αλλαγή συντελεστή τκ σύμφωνα με νέα Εγκύκλιο (Aρ.Πρωτ.Δ11/77444 ) κ.α.

 

 

 

 

e-ADEIA: Προσαρμογές στις διατάξεις του Ν. 4951/2022

 

 

 

 

> Νέο Προϊόν BSURVEY: Εξυπνο Πρόγραμμα Αποτύπωσης Κτιρίων

> Νέα Εκδοση ADAPT23: Μεγάλη Αναβάθμιση (Major Upgrade) με πλήθος εντυπωσιακών βελτιώσεων και επεκτάσεων

 

 

 

 

> Αναθεωρήσεις Έργων στα ERGA σύμφωνα με Απόφαση 334219 - ΦΕΚ 5565B/31-10-2022

 

 

 

 

> Νέοι συντελεστές αναθεώρησης στα ERGA σύμφωνα με ΦΕΚ 2735B/02-06-2022

 

 

 

> Νέα Εκδοση 4MCAD23: Η εναλλακτική προσιτή λύση επαγγελματικής σχεδίασης, τώρα πιό ισχυρή από ποτέ

> Νέα Γενιά ERGA21: Κυκλοφόρησε η μεγάλη αναβάθμιση (major upgrade) στο Ολοκληρωμένο Πακέτο Διαχείρισης  Έργων με πλήθος νέων δυνατοτήτων, και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.

> Νέο 4M-ΚΕΝΑΚ: Τώρα ενημερωμένο και με τον νέο οδηγό του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021"  Δείτε το video

> Νέα Εκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ADAPT: Ενημερωμένη σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 4654Β/08.10.2021 και το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 ''Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις'' με το οποίο αλλάζουν εκ βάθρων οι υπολογισμοί αλλά και τα έντυπα ΥΔΕ.

> e-ADEIA: Προσαρμογές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (που τροποποιούν τον Ν. 4495/2017) και την υπ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/20.05.2021 στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος e-Άδειες του ΤΕΕ.

ADEIA-Αμοιβές: Ενημερωμένες με το τέλος του 5% που αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και όσα γενικά προβλέπονται από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 

 

 

 

 

>  Νέα έκδοση 4MCAD v.21: Η εναλλακτική προσιτή λύση CAD για επαγγελματική σχεδίαση τώρα πιό ισχυρή από ποτέ !

 

 

 

 

> Καύσιμα Αέρια Αναβάθμιση (ADAPT/ADEIA): Νέο υπολογιστικό καπνοδόχων σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΝ 13384-1&2 :2015+A1:2019. βλ. παράδειγμα μελέτης

 

 

 

 

> ADEIA-Αμοιβές:  Προσθήκη των απαιτούμενων Υπεύθ. Δηλώσεων-Δικαιολογητικών για την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄1843/13.05.2020 , απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174.

 

 

 

 

> TEAS-Τεχνικός Ασφάλειας: Αναβάθμιση σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο 17312/Δ9.506/4-5-2020 του Υπουργείου Εργασίας, με μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊου SARS-COV-2.

 

 

 

 

> Hλεκτρολογικά ADAPT: Αναβάθμιση σύμφωνα με το ΦΕΚ 4825 τευχος Β-24/12/2019, όπου στο πρόγραμμα έχει προστεθεί και το νέο έντυπο ΥΔΕ καθώς επίσης και το έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ.

 

 

 

 

> e-ADEIA: Για την αυτόματη υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ (αρχείο .xml) - ενημερωμένη με τις πρόσφατες απαιτήσεις του Ν.4685 (ΦΕΚ A 92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β 1843/13.05.2020).

Δείτε το video

 

 

 

 

> ERGA: Νέα Πρότυπα Διακηρύξεων και νέες ΕΤΕΠ σε ΤΕΥΧΗ, GRAFES, ERGO και METRO.

 

 

 

 

> Πυρασφάλεια (ADAPT & ADEIA): Νέα έκδοση σύμφωνα με ΦΕΚ 1514Β/07-05-2019

 

 

 

 

> FINΕ 19: Η Μεγάλη Αναβάθμιση (Major Upgrade) που σηματοδοτεί τη νέα Γενιά BIM στα H/M

 

 

> GCAD 19: Η Μεγάλη Αναβάθμιση (Major Upgrade) που σηματοδοτεί τη νέα Γενιά BIM στα Ενεργειακά

 

 

> Πυρασφάλεια (ADAPT & ADEIA): Νέα έκδοση, σύμφωνα και με ΦΕΚ 6210B/ 31-12-2018 - ΥΠ. ΑΠ. 136860/1673/Φ15.

 

 

> IDEA19 (release 64bit): Τώρα η τελευταία έκδοση του IDEA με ισχύ 64 bits για ασύγκριτες επιδόσεις.

 

 

> Πυρασφάλεια (ADAPT & ADEIA): Νέα έκδοση σύμφωνα με Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018).

 

 

> 4ΜCAD-TOPO (Νέο): Παραγωγή διαγραμμάτων, Τοπογραφικό και ΔΓΜ, για υποβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο (συμπεριλαμβάνεται και στο νέο IDEA19).

> IDEA19: Νέα Εκδοση με επανασχεδιασμό ΒΙΜ νέας γενιάς και πλήθος νέων δυνατοτήτων, νέο interface (Ribbon), συμβατότητες DWG2018/2019 και IFC, 4D/5D BIM, Κτηματολόγιο κ.α.

> ERGA-TEYXHΝέα Πρότυπα Διακηρύξεων σύμφωνα με ΦΕΚ 2837 Β/16-07-2018

> 4Μ-ΚΕΝΑΚ: Νέα Εκδοση σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 και τις νέες ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ4003Β/17-11-2017 & ΦΕΚ 4108Β/23-11-2017)

> Νέα Εκδοση Προγράμματος Ανελκυστήρων ADAPT σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΝ81-20 ΕΝ81-50

> Νέα Εκδοση 4MCAD19 συμβατή με αρχεία DWG2018, πανίσχυρες επιδόσεις 64bit και πλήθος βελτιώσεων

> ERGA-TEYXH με τον νέο Κανονισμό Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.17)

> Νέα Εκδοση Πυρασφάλειας: Μετά το ΦΕΚ165B-26/01/17 τώρα και η Υ.Α.24738 Φ701.2/17 -ΦΕΚ2089Β-19/6/17 που αφορά σε αλλαγές στα Π.Δ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014

 
 

 

 
 

 

 

 

Ακολουθείστε μας στο Facebook

 

 

FORUM 4M CAD & BIM

Γίνετε μέλος στην ομάδα μας στο Facebook