Τελευταία Νέα

 
         
 

> ERGA-TEYXH: Νέα Πρότυπα Διακηρύξεων σύμφωνα με ΦΕΚ Β 4534/21-12-2017

 

> Κυκλοφόρησε η νέα Εκδοση του ΚΕΝΑΚ σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 και τις νέες ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ4003Β/17-11-2017 & ΦΕΚ 4108Β/23-11-2017)

> Νέα Εκδοση Προγράμματος Ανελκυστήρων ADAPT σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΝ81-20 ΕΝ81-50

 

 

> Νέα Εκδοση 4MCAD19 συμβατή με αρχεία DWG2018, πανίσχυρες επιδόσεις 64bit και πλήθος βελτιώσεων

 

 

> ERGA-TEYXH με τον νέο Κανονισμό Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.17)

 

 

> Νέα Εκδοση Πυρασφάλειας: Μετά το ΦΕΚ165B-26/01/17 τώρα και η Υ.Α.24738 Φ701.2/17 -ΦΕΚ2089Β-19/6/17 που αφορά σε αλλαγές στα Π.Δ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014

 

 

Ακολουθείστε μας στο Facebook