Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 εως και 90% Επιδότηση* για την αγορά Τεχνικού Λογισμικού 4M 

 
         

 

Τώρα μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης "Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ" μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές λογισμικού , με επιδότηση 90%. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχονται επιταγές voucher από 900 έως και 18.000 €  για την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Η 4Μ έχει προεγκριθεί στο μητρώο προμηθευτών και συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δίνοντας την δυνατότητα να αποκτήσετε τα Κορυφαία Λογισμικά 4Μ με επιδότηση 90%.
 

Χρονική διάρκεια του προγράμματος

  • Αιτήσεις χρηματοδότησης πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
  • Πραγματοποίηση αγορών με τη χρήση voucher από τους δικαιούχους μπορεί να γίνεται έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
 

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λογισμικών μέσω του προγράμματος, ακολουθεί την εξής διαδικασία:

  1. Λήψη επιταγής voucher
  2. Επιλογή προϊόντων και προμηθευτών
  3. Παραγγελία προϊόντων - δέσμευση voucher
  4. Εξαργύρωση voucher

*Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, μπορείτε να δείτε στην ενότητα 13 της Πρόσκλησης

* Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης του VOUCHER βάσει του μεγέθους της επιχείρησης (κεφάλαια 6.1 & 6.2 οδηγού).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
Μηχανικός με ατομική επιχείρηση και 1 υπάλληλο (1ΕΜΕ) προμηθεύεται το Αρχιτεκτονικό Πακέτο 4Μ IDEA19.                                                  
  • Κόστος IDEA19 - 1025,00 €
  • Μέγιστο Ύψος Επιλέξιμης Δαπάνης βάσει του οδηγού - 1000,00€
  • Επιδότηση 90% με Voucher - 900,00 € (αξία επιταγής)
  • Ο Δικαιούχος πρέπει να εξοφλήσει το παραστατικό του προμηθευτή πληρώνοντας 371,00 € Αναλυτικά: 125,00€ διαφορά επιλέξιμης δαπάνης (1025,00€) και αξίας επιταγής (900,00€) + 246,00 € το σύνολο του ΦΠΑ 24%                     

 

                                    

 

 

     

 

 

 

 

 

Τ