AutoCAD’e Akıllı Alternatif

 

 

 

 
 

 100% DWG

CAD yazılımımızın kullandığı dosya formatı DWG’dir. AutoCAD ile oluşturulan çizim dosyalarını rahatlıkla açıp düzenleyebilirsiniz ve bunun tersi de mümkündür.

 

Benzer Görünüm & Kullanım

4MCAD’in kullanıcı dostu çalışma ortamı AutoCAD kullanımını bilen profesyoneller içindir.

 

 

 

Fiyat/Performans Başarısı

4MCAD tercihinizle, benzer yazılımlara göre çok daha uygun fiyatla yüksek performanslı CAD yazılımına sahip olursunuz.

 

 
             
 

> 4MCAD’in özelliklerini ve çalışma ortamını gösteren videoyu izleyin

 

 

> Deneme sürümü

> İletişim

e-dükkan

 
             
 

 

 

4MCAD Özellikleri ve Avantajları

 

4MCAD 24 öne çıkan yeni özellikleri:

Genel

 • 64 bit mimari için güncel ICAD 11.1 motoru ve ODA 22.12 kütüphaneleri için yeni tasarım (ReD)
 • Büyük ve ayrıntılı çizimlerde önemli ölçüde daha hızlı performans.
 • 3D Yürüme ve Uçma özellikleri (Walk & Fly).
 • Tablolar için dışa aktarma (publish), görsel stil, içe aktarma (import) ve düzenleme seçeneklerinde iyileştirme.
 • Harita dosyalarında mevcut konumun belirlenebilmesi.
 • 3 boyutlu döndürme ve görünüş geçişi seçenekleri için ekranın sağ üstüne eklenen görünüm kübü.
 • Autodesk® Revit® 2022 dosyalarını destekleme.

Performans

 • Daha hızlı çoklu çizgi (polyline) vektörizasyonu.
 • Büyük çizimlerde Hızlı Seçim (Quick Select) komutu 2 kat daha hızlı.
 • Büyük coğrafi görseller için daha hızlı görünüm.
 • Büyük çizimlerde, seçim önizlemesi olmaksızın daha hızlı imleç hareketi.

Farklı Dosyalarla Çalışma

 • Üç boyutlu modellerin OBJ (Wavefront Teknolojileri) dosyalarına aktarılabilmesi (export).
 • PostgreSQL, MySQL, ve WFS sunucularına bağlanarak harita dosyaları ekleyebilme (import).
 • Autodesk® Revit® 2022 dosya desteği.
 • Altlık (underlay) olarak eklenmiş IFC dosyaları için Audit komutu ile hata analizi ve çözümü yapabilme.
 • PDF dosyalarının dışa aktarımı (PDF Export) için daha gelişmiş arayüz.

Kullanıcı Arayüzü

 • Görünüm kübü kullanımı ile kolaylıkla görünüşler arası geçiş ve 3D döndürme yapabilme.
 • Yeni görünümlü Ribbon sekmesi.

Nesne Seçim ve Düzenlenmesi

 • Bir nesneyi, küçük bir parçasını silmeden bölebilmek (break) için Break at Point komutu.
 • Nesneleri, üç boyutlu alanda interaktif olarak hareket ettirmek veya döndürebilmek için 3D Positioner komutu.
 • Başka bir CAD programı ile oluşturulmuş çizimlerden gelen Remote yazı (rtext) nesnelerini patlatabilme (explode).

Tablolar

 • Kaynak bir hücrenin özelliklerinin kopyalanıp, seçilen başka hücrelere aktarılabilmesi için yeni Hücreleri Eşle (Match Cell) komutu.
 • Tablo hücrelerine blok ekleyebilme.
 • Seçilen hücrelerin satır, sütun ya da tüm hücreler için birleştirilebilmesi.

 

(*) Mart 2023 itibariyle, yani son 6 ay içinde satın alan tüm kullanıcılarımız için için ücretsiz 4MCAD 24 yeni sürüm güncellemesi

 

4MCAD 24: Tüm Özellikler:

Tam DWG uyumluluğu

 • Doğal DWG2018 dosya formatı desteği
 • AutoCAD formatında Okuma/Yazma (Read/Write)

Birlikte çalışabilirlik – Dosya uyumu

 • PDF’ten CAD’e dönüştürme - DWG dosyaları (4MCAD PRO için geçerlidir)  
 • IFC dosyalarını ekleyebilme (import)  (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Autodesk® Revit® 2022 dosyaları için tam destek
 • Revit dosyası açabilme (RFA ve RVT dosya formatları) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • IGES dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • STEP dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • ACIS 3D Katıları - *.sat dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export)
 • Nokta bulutlarıya (point cloud) çalışabılme  – nokta bulutu .rcp/.rcs dosyaları ekleyebilme
 • Üç boyutlu PDF dosyası aktarabilme (3D PDF Export)
 • Aktar (Export) – 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl dosya uzantıları
 • Aç/Kaydet (Open/Save) - *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt dosya uzantıları
 • Üç boyutlu modellerin OBJ (Wavefront Teknolojileri) dosyalarına aktarılabilmesi (export).
 • PostgreSQL, MySQL, ve WFS sunucularına bağlanarak harita dosyaları ekleyebilme (import).
 • Altlık (underlay) olarak eklenmiş IFC dosyaları için Audit komutu ile hata analizi ve çözümü yapabilme.
 • PDF dosyalarının dışa aktarımı (PDF Export) için daha gelişmiş arayüz.

BIM nesneleri (4MCAD PRO için geçerlidir)

 • ADT Nesneleri (mimari masaüstü nesneleri): ADT duvarları, açıklıklar (pencereler, kapılar), perde duvarlar, merdivenler, rampalar, çatılar, raylar, saplamalar, kirişler vb. oluşturabilme
 • Nesnelerin duvar ya da döşemeye dönüştürülebilmesi.
 • Çelik Elemanlar: Profiller, plakalar, cıvatalar, saplamalar, kirişler vb. oluşturabilme
 • Ahşap Elemanlar: Ahşap yapı elemanları oluşturabilme
 • Yükseklik çizgileri ve kesit çizgileri oluşturabilme.

3D Katı Modelleme (4MCAD PRO için geçerlidir)

 • Nesneleri Ağa Dönüştür (Convert to Mesh) ya da Yüzeye Dönüştür (Convert to Surface) komutları ile üç boyutlu ağ ya da yüzeylere dönüştürülebilmesi .
 • Belirtilen 3D nesne tiplerinin çizimi için Yüzey Modelleyici: Kutu (FMBOX), koni (FMCONE), silindir (FMCYLINDER), piramit (FMPYRAMID), küre (FMSPHERE), ve sütun kaidesi (FMTORUS).
 • Yeni Yapı Hattı (Construction Line) komutu ile yapı hatları çizebilme.
 • Daha fazla üç boyutlu nesne türünü diğer üç boyutlu nesne türlerine dönüştürmek için FM3DCONVERT ve FMEXTRUDE komutları.
 • Yeni Yüzey Modelleyici içerisinde yer alan 3D nesnelerin düzenlenebilmesi: 3D dönüştürme (FM3DCONVERT), ekstrüzyon (FMEXTRUDE), kesişme (FMINTERSECT), döndürme (FMREVOLVE), çıkarma (FMSUBTRACT) ve birleştirme (FMUNION).

Arayüz

 • Araç Paleti (Autocad benzeri Tool Palette)
 • Ribbon menüler & menü bar arayüzü, ikisi birlikte aynı anda da kullanılabilir
 • Hızlı CUI komutu, Sekme seçeneklerini görmek için bir teknik resim sekmesine sağ tıklayabilme, Kursör Tipleri (aynı renk alanının üst üste binmesi durumunda gunsight ve XOR kursörleri), çalışma alanı kaydetme ve çeşitli ayarlar için “Çalışma Alanı Kaydet (Save Workspace)” komutu, açık olan çizim dışındaki tüm çizimleri kapatabilmek için “Diğerlerini Kapat (Close All Others)” komutu ve diğerleri
 • Yeni görünüm kübü ile kolaylıkla görünüşler arası geçiş ve 3D döndürme yapabilme
 • Yeni görünümlü ribbon sekmesi

Bloklar ve Dış Referanslar

 • Dinamik blok ekleyebilme.
 • Seçili bir bloğu dış referansa dönüştürmek için Bloğu XRef'e Dönüştür (Convert Block to XRef) komutu
 • Bloklar için bul ve değiştir (find & replace) (4MCAD Standard & 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • 1000 adet bloğa kadar Blok Kütüphanesi (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Blok Kütüphane Yöneticisi (4MCAD PRO için geçerlidir)

Nesnelerin seçimi ve düzenlenmesi

 • Seçim Filtresi bölmesini görüntülemek için Seçim Filtresi (Selection Filter) komutu (nesnelerin katmanına, rengine, nesne ve çizgi tipine göre filtrelenme ve seçilmesine olanak tanır).
 • Çakışan objeleri seçerken nasıl seçim yapılacağını belirlemek için Seçim Döngüleme (Selection Cycling) sekmesi.
 • Yinelenen ya da çakışan nesneleri silmek ya da birleştirmek için Overkill komutu.
 • Geri Al (Undo) / Yinele (Redo) araç çubuğunda bir eylem aralığını görüntüleyebilme ve seçebilme
 • Yüzeyleri ve ağları, belirli bir kalınlığa sahip üç boyutlu katılara dönüştürmek için Kalınlaştır (Thicken) komutu (4MCAD PRO için geçerlidir).
 • Çokgen, dikdörtgen ve kesme çizgileri için ek tutma (grip) noktaları ve yeni özellikler (smart editing)
 • Bir nesneyi, küçük bir parçasını silmeden bölebilmek (break) için Break at Point komutu.
 • Nesneleri, üç boyutlu alanda interaktif olarak hareket ettirmek veya döndürebilmek için 3D Positioner komutu.
 • Başka bir CAD programı ile oluşturulmuş çizimlerden gelen Remote yazı (rtext) nesnelerini patlatabilme (explode).

Görüntüleme

 • Fotoğraf gerçekliğinde üç boyutlu dokulandırma (3D Rendering) (4MCAD Standard ve 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Resim dosyaları (Raster Image) için tam uyum (4MCAD Standard ve 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Grafiksel Blok Önizlemesi (Graphical Block Preview)
 • Bir çizim için görünüm ayarlarının oluşum ve düzenlenmesini sağlayan CAMERA komutu.

Yazı

 • Sağdan sola yazı tiplerini kullanarak çok satırlı yazı ile çalışabilme.
 • Çok satırlı yazı için ek listeler oluşturabilme.
 • Yazı Ölçekle (Scale Text) komutu ile yazıları yeniden boyutlandırabilme.
 • Yazıyı Şekil ile Çevrele (Enclose Text with Shape) komutunu kullanarak yazının etrafına daire, dikdörtgen veya kesikli çizgi çizebilme.
 • Yazıyı Sığdır (Text Fit) komutunu kullanarak yazıyı tanımlanmış bir alan içinde konumlandırabilme.

Yazdırma

 • Şablon (Layout) sekmesinden Model sekmesine aktarabilme (export) (.dwg)
 • Çizimleri DWF ve DWFx formatında yayınlayabilme/aktarabilme (publish)
 • Üç boyutlu yazdırma dosyaları (3D Printing files)
 • Mevcut çizimden, otomatik olarak elektronik dosya (.dwf/.pdf) oluşturabilmek için Otomatik Yayınlama (Auto Publish) komutu.

API’ler

 • Mimari nesneler için Microsoft .NET 4.5 API - .NET
 • IRX uygulamalarının kayıt defteri aracılığıyla IntelliCAD'e otomatik olarak yüklenebilmesi.
 • Autodesk® Development System (ADS) desteği
 • Uygulamalar için Microsoft Visual Basic – VBA 7.1 (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • LISP desteği (DCL dahil)

Geliştirilmiş Performans

 • Birçok iç içe geçmiş nesne içeren bloklarla, bulut noktalarıyla ve .pdf dosyalarıyla çalışırken yüksek performansta yakalama (snap)
 • Kırpılmış dış referanslar için çok daha hızlı Yakınlaştırma (Zoom) ve Kaydırma (Pan)
 • Dış referans dosyalarını çok daha hızlı açabilme
 • Pencere ile seçim için geliştirilmiş  performans
 • .dwg dosyalarının kademeli olarak kaydedilebilmesi, ve yalnızca birkaç değişiklik içeren büyük .dwg dosyalarının çok daha hızlı kaydedilebilmesi.
 • Daha hızlı çoklu çizgi (polyline) vektörizasyonu.
 • Büyük çizimlerde 2 kat daha hızlı Hızlı Seçim (Quick Select) komutu.
 • Büyük coğrafi görseller için daha hızlı görünüm.
 • Büyük çizimlerde, seçim önizlemesi olmaksızın daha hızlı imleç hareketi.

 

  CAD özellikleri

4MCAD Classic

4MCAD Standard

4MCAD PRO

AutoCAD® Full

AutoCAD® LT

 • Doğal .dwg dosya desteği

 • v2.5 'den Son Versiyona kadar *.dwg dosya desteği

 • Klasik Araç Çubukları ve Ribbon GUI desteği

 • MicroStation *.dgn doğal dosya Aç desteği

 • Açma/Kaydetme için *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt dosya uzantılarının desteklenmesi

 • Dışa aktarma (Export) - 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl dosya formatı desteği

 • Ekleme (Import) - 3D Collada *.dae desteği

 • Import/Export - ACIS 3D Solids *.sat desteği

 • STEP & IGES Import/Export desteği

 • Direkt düzenleme için Vektörlü PDF dosyaları Import desteği

 • BIM desteği *.ifc, *.rvt/*.rfa

 • Nokta bulutu (Point Cloud) ekleyebilme - .rcp/.rcs dosyaları.

 • Line komutu için destek

 • (3D yüzey) 3D surface komutları için destek

 • Lightweight 3D çizimler için Yüzey Modelleyici

 • 3D Katı modelleme desteği

 • Duvar, pencere, kapı, merdiven, tırabzan & döşeme vb. mimari nesneler 

 • 1000’den fazla seçenek içeren Blok Kütüphanesi

 • CTB renk tablo dosyaları / STB stil tablo dosyaları

 • 3D PDF Aktarabilme (Export)

 • 3D Yazdırma (Printing) dosyaları

 • eTransmit ile çıktı alabilme ve yayınlayabilme (Print & Publish)

 • LISP desteği (DCL dahil)

 • Autodesk® Development System (ADS) desteği

 • Özel nesne oluşturabilme için Object IRX 

 • AutoCAD® yazılım menüsü (.mnu) ve senaryo (.scr) dosyaları

 • Özel nesne oluşturabilmek için Object IRX 

 • Uygulamalar için Microsoft Visual Basic  - VBA 7.1

 • Raster Image (Resim Dosyaları) Desteği (Desteklenen resim dosya uzantılarının tam listesini görme)

 • Çoklu Çizim Açma (Multiple Open Drawing) ile çalışabilme

 • Katman, blok, çizgi tipi ve daha fazlasını yönetebilmek için Gezgin (Explorer)

 • Express araçları (Express tools)

 • Araç paletleri (Tool palettes)

 • Microsoft .NET 4.5 API

 • Senaryo Kaydedici (Script Recorder)

 • Grafiksel Blok Önizleme

 • Dinamik bloklar

 • Bloklar için Bul & Değiştir (Find & Replace)

 • PDF 'den DWG 'ye aktarım (Add-on) modülü  (PDF dosyalarını DWG dosyalarına dönüştürebilme)

 • Gelişmiş foto-gerçekçi 3D dokulandırma (3D Rendering)

 • Blok Kütüphanesi Yönetimi

 

4MCAD sizlere dört farklı sürüm olarak sunulmaktadır:

 • 4MCAD Viewer: CAD Görüntüleme & Yazdırma ile metin ve ölçülendirme & ekleme özellikleri
 • 4MCAD Classic: 2D/3D Tam CAD Tasarımı (özellikle 2D tasarımcılar için en iyi fiyat/performans)
 • 4MCAD Standard:  4MCAD Classic + Resim Yönetimi (Raster-Image) + Dokulandırma (Rendering)
 • 4MCAD PRO (Professional): 4MCAD Standard + Daha Fazla Dosya Uyumluluğu (BIM/IFC, STEP, IGES, Revit-RFA/RVT) + PDF’i DWG’ye dönüştürebilme + ADT Nesneleri (Yapısal/Çelik/Ahşap) + 3D Katı Modelleme + VBA Desteği + Kütüphane Yöneticisi

 

4MCAD PRO ve 4MCAD Standard ayrıca Bulut (Cloud) lisansı (CK) ve Donanım kilidi (USB) lisansı (HK) seçenekleriyle kullanıma sunulur.

Daha detaylı olarak lisans türlerini incelersek:

1. Şifreli Lisans

• Yazılım aktivasyonu için yeni bir lisans şifresi (seri numarası) oluşturulur ve kullanıcıya gönderilir.

• Lisans, Başlangıç Sihirbazı'ndaki "Devre Dışı Bırak" butonu kullanılarak başka bir bilgisayara aktarılabilir

• Lisans aktarımı için herhangi bir miktar sınırlaması yoktur

• Lisans etkinleştirme ve devre dışı bırakma sırasında internet bağlantısı gerekir

• Bir lisans, aynı anda yalnızca bilgisayarda çalışır.

• Çevrimdışı çalışılabilir. 30 gün çevrimdışı olduktan sonra kullanıcının yeniden internete bağlanarak programı açması gerekmektedir.

2. Bulut (Cloud) Lisansı

• Yazılım aktivasyonu için yeni bir lisans şifresi (seri numarası) oluşturulur ve kullanıcıya gönderilir.

• Lisans, 4M Bulut Lisans Sunucusu (4M Cloud License Server) tarafından kontrol edilmektedir.

• Bir Lisans, internet üzerinden herhangi bir bilgisayarda çalışacaktır.

• Lisans aktarımı için aktivasyon ve deaktivasyona ihtiyaç olmamaktadır.

• Yazılımı herhangi bir bilgisayara kurun, Lisans Şifresini (Seri Numarasını) girin ve kullanın

• 4MCAD programını kapattığınızda, lisans otomatik olarak bulut sunucusuna geri aktarılacaktır.

• Lisans herhangi bir küresel konumda kullanılabilir

• Bu yöntem, mobil çalışma için oldukça idealdir

• Lisans İletişimi için ilgili bilgisayarda her zaman internet bağlantısı gerekmektedir.

3. Donanım Kilidi Lisansı

• Yazılım aktivasyonu için müşteriye USB Dongle ücretsiz olarak kargoyla gönderilir. Ayrıca yeni bir lisans şifresi (seri numarası) oluşturulur ve e-mail olarak gönderilir.

• Yazılımı herhangi bir Windows tabanlı bilgisayara yükleyin, USB Dongle'ı takın, seri numarasını girin ve kullanın.

• Dongle herhangi bir bilgisayara taşınabilir ve yazılımı kaldırmaya/yeniden yüklemeye gerek yoktur.

• Bilgisayara format atılmış veya çökmüş olsa bile bizimle iletişime geçmeden sorunu çözebilirsiniz.

• İnternet veya LAN bağlantısına ihtiyaç bulunmamaktadır.

• USB Dongle hasar görürse iade alınır, yerine yeni bir USB Dongle ücretsiz olarak gönderilir. Ancak kaybolursa, müşterinin yeni bir lisans satın alması gerekir.

 

 

4MCAD çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir 

4MCAD ile neler yapabileceğinize dair çeşitli örnekleri aşağıda bulabilirsiniz

 

 

 

Referans Listesi