Mimari Tasarım  
         
 

 
 

 

IDEA bir mimarın

 • Aynı anda oluşturduğu 2 ve 3 boyutlu mimari tasarımını, 3 boyutlu arazi modelleme, foto gerçekçilik ve sanal gezinti fonksiyonları ile destekleyen,
 • Tasarım süreci boyunca gereksinim duyabileceği tüm mimari nesneleri ve fonksiyonları (model yaratımı, rendering, sanal gezinimi) bünyesinde bulunduran,
 • Tasarımının gerçek modelini yaratmaya yarayan,
 • Tasarım verimliliğini arttırmaya yönelik geliştirilmiş, ileri düzeyde mimari tasarım aracıdır.
 • Kendi bağımsız CAD motoru 4MCAD üstünde çalıştığı gibi, AutoDesk'in AutoCADTH platformu üstünde de çalışabilir.
 • CAD platformlarının kullandığı dwg, dxf, dwt ortak dosya formatları ile çalışır.
 • Import / export özelikleri ile diğer tasarım ve Microsoft yazılımları ile dosya paylaşabilir.
 • "Raster image" ler ile çalışabilir.

 

Eğitim Videoları

> Deneme sürümü

> İletişim

e-dükkan

 

 

 

 

IDEA Özellikleri ve Avantajları

 

 

IDEA 19 yeni sürümü kullacılarına aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır:

Görsel Yenilikler

 • Tamamen yeni grafik arayüzü
 • Görsel stiller için yeni seçenekler
 • AutoCAD’e benzer nitelikte geliştirilen ızgara, dik referans ve yakalama fonksiyonları için yeni düğmeler ile koşullu ölçek listesi, koşullu görünürlük gibi özelliklere sahip yeni durum çubuğu
 • Geliştirilen yeni araç çubukları
 • Komut filtresi ve hızlı seçim ile birlikte çok daha fazla yetenek ve işleve sahip yeni özellikler paneli
 • BIM nesnelerinin yenilenen diyalog pencereleriyle gerçek zamanlı zoom ve döndürme
 • Güncellenen çatı diyalog penceresi ve yeni korkuluk türleri


Genel Modelleme Yenilikleri

 • BIM nesnelerinin herhangi bir parametresinin özellikler paneliyle değiştirilebilmesi
 • Tüm BIM nesne parametrelerinin filtre ile nesne seçiminde kullanılabilmesi 
 • BIM nesnelerinin uzunluk, kalınlık, açı gibi değerlerini gerçek zamanlı değiştirmeyi sağlayan Grips noktaları 
 • Duvarların ve kirişlerin kalınlığını değiştirebilen, kalkan duvarları döndürebilen, merdiven ve çatılarda pek çok geometrik değişikliği sağlayan yeni Grips seçenekleri
 • Resim dosyalarının xref olarak kullanımını sağlayan ve katlar arasında ekleme / silme gibi işlemleri gerçekleştirebilen yeni “mimari belirle” diyalog penceresi 


Özel Modelleme Yenilikleri

 • Köşe pencereleri ve köşe kapıları
 • Çoklu çizgi ile tek yüzeyli çatı tanımı
 • Grips noktaları ile gerçek zamanlı çatı düzenleme ve çatı eğimini ayarlama
 • Farklı geometrideki duvarların modellenmesi (Kullanıcı tanımlı duvarlar)
 • Kasasız pencere ve kapıların tanımı
 • İki farklı yöntemle merdiven modelleme. Basamak ve rıhtların düzenlenebilmesi.
 • Basamak ve rıhtların sınır analizi, yükselme hattının yuvarlatılması gibi ileri düzey merdiven seçenekleri
 • Kapılar, pencereler, mahaller, çatılar ve daha pek çok nesneler için bilgi tabloları
 • En hassas ve anlaşılır nitelikteki görsel bilgileri içeren Ortofotoharitaların kullanımı
 • Duvarların merdiven veya çatılara göre yükseltilebilmesi


Dokulandırma (Render)

 • Dokulandırma algoritmasının yeniden tasarlanıp geliştirilmesi
 • Daha yüksek kalitede dokulandırma sonuçları


IFC2x3 Uyumluluğu

 • Diğer BIM programlarıyla daha uyumlu IFC veri aktarım/gönderim fonksiyonları (pratik olarak Revit® ve Archicad® ile aynı seviyede)
 • Daha hızlı IFC dosya/veri aktarımı


Kütüphaneler

 • Yeni 3B mobilya kütüphaneleri
 • Mobilya kütüphanelerinde dokulandırılmış önizleme
 • Çatı, merdiven, korkuluk türlerinin yeni dokulandırılmış görünümlerde sunumu


Yeni CAD Motoru

4MCAD’in son sürümünün özelliklerine sahip yeni CAD motorunun yetenekleri:

 • Mesajlar ve uyarılar için bildirim yöneticisi
 • “purge” ve “block” komutlarında olduğu gibi, yeni özelliklerle geliştirilmiş diyalog pencereleriyle daha kolay ve parametrik kullanım
 • “mtext” komutu diyalog penceresinde yeni gelişmeler (kesirli yazı, üstü çizgili yazı, numara/liste, arka plan desteği ve daha birçok yenilik)  
 • Komut satırına yazarken otomatik tamamlama fonksiyonu
 • 3B Döndürme (3D Orbit) komutunda yeni yetenekler / seçenekler
 • Baskı önizlemede geliştirilmiş zoom kapasitesi
 • “txt2mtx”, “rtext”, “Helix”, “3D Polyline” gibi yeni komutlar
 • Açıklama ve taramaları hızlıca öne çıkarabilen ya da geri plana alabilen yeni çizim düzeni fonksiyonları
 • Yeni dosya yönetimi (Girdi / Çıktı, Ekle / Gönder, Dönüştür) seçenekleri
 • Korumalı LISP dosyalarını oluşturmak için yeni LISP yöntemi
 • İnternet gönderisi (etransmit), blok sayısı (bcount), bloğu değiştir (blockreplace), benzer nesneleri sil (overkill) gibi Artı menüsünde yeni komutlar (AutoCAD’in Express menüsü gibi)

 

 

IDEA yaratıcılığı, estetiği, ekonomikliği, işlevselliği kendine hedef almış mimarlara sunulmak için geliştirilmiş bir mimari tasarım aracıdır.

IDEA mimari tasarım sürecini, arazinin tanımlandığı, topoğrafik verilerin ve koordinatların belirlendiği ilk aşamadan itibaren destekler. Veri tabanına kaydedilen arazi verileri, mimarın tasarımının her aşamasında gereksinim duyacağı plan, kesit, ve görünüşleri her açıdan elde edebilmesine olanak tanır. Kolaylıkla hazırlanan vaziyet planları ve 3 boyutlu modeller ile mimari tasarımın uygulanmasında karşılabilecek sorunlar tasarımın başında belirlenebilir.

 

  Arazi verilerini veri tabanına kaydeden mimar bu noktadan sonra tasarımını oluşturacağı araçlara gereksinim duyacaktır. IDEA mimari nesnelerin yaratılmasında sınırsız olanak tanır. Mimar yaratacağı mekanların sınırlarını duvar, döşeme ve tavan nesneleri ile kolaylıkla tanımlayabildiği gibi, bu nesneleri tasarımının her aşamasında yeniden düzenleyebilir. 2 ve 3 boyuta aynı anda yansıyan bu düzenlemelerdeki değişiklikler tasarımın zaman faktörüne pozitif yansırken (Şekil 1) mimarın üretkenliğini ve karlılığını arttırmada önemli rol oynar. Mimar IDEA'nın sağladığı kolaylıklar ile tasarruf edeceği zamanı tasarım aşamasında araştırmaya yönelik kullanabilecektir.
 
 

 

Yaratılan mekanların biribirleri ile ilişkilerini sağlayan açıklıklar (kapı ve pencere gibi) aynı kolaylıkta tasarıma eklenir ve istenilen her an yeniden düzenlenebilir. Mimar kolon, merdiven, çatı, korkuluk, rampa ve benzeri karmaşık mimari nesneleri dilediği gibi yaratma ve düzenleme olanağına sahiptir. IDEA mimara kolay kullanılabilir özel algoritmik diyalog kutuları ile, farklı eğimli ve tipte çatılar, değişik tip, korkuluklu veya korkuluksuz merdivenler, rampalar yaratma olanağını sınırsız bir şekilde sunar.

       
  IDEA' nın mobilya, peyzaj, ve nesne blokları gibi adlar altında gruplandırılmış 2 ve 3 boyutlu nesne ve sembol kütüphaneleri, mimara sağladığı diğer önemli olanaklardan biridir. Dinamik Kütüphane Editörü söz konusu kütüphaneleri yönetmek, güncellemek ve özelleştirmek için kullanılan güçlü ve kullanıcı dostu bir araçtır.
       
 

IDEA beraberinde, sınırsız yardımcı araçlar ile tasarımını sonuçlandıran mimara, gelişmiş ışın-tarama teknolojisini kullanan yapısı ile yüksek kalitede fotogerçekçi sunumlar yaratabileceği PhotoIDEA modülünü sunar.

 

 

 

  PhotoIDEA, geniş seçeneklere sahip malzeme kütüphanesinden seçilebilecek dokuların (mermer, ahşap, taş, halı ve benzerleri gibi) kullanılması ile mimarın finalde tasarımını gerçeğe uygun görüntüler ile tanıtmasına ve sunmasını olanak sağlar. Mimar tasarımındaki her nesnenin kendine has dokusuna bir malzemeyi özgün olarak bağlayabilme olanağına sahiptir. Mevcut malzeme kütüphanesine ek malzemeler rahatlıkla tanımlanabilir. Herhangi bir malzemenin seçimi ve düzeltimi, ışık kaynaklarının konumlandırılması, arka plan seçimi, ve tüm diğer fotogerçekçi görüntü işlemleri mimarın dilediği sonuca kolaylıkla ve süratle erişmesine olanak sağlar. Mimar ışık kaynaklarını yaratırken, PhotoIDEA'nın sağladığı sınırsız olanaklar ile istediği ayarları yaparak fotogerçekçi görüntülere kolayca ulaşır.
       
 

IDEA'nın WalkIDEA modülü tasarımını fotogerçekçi görüntüler ile canlandıran mimara tasarımının içinde ve dışında "gezinme" olanağı sunar.

 

Başka bir deyiş ile WalkIDEA, PhotoIDEA ile oluşturulmuş görünüşleri çok sade bir biçimde gerçeğe dönüştürür. Mimar kolay uygulanabilir WalkIDEA komutlarını kullanarak, ilgilendiği görünüm noktalarını ya da görünüm patikasını belirler, yürüme yolunu tanımlar ve sanal gezintisini hazırladığı senaryo doğrultusunda gerçekleştirir. Sanal gezinti sırasında, bir merdiveni çıkmak, bir kapıyı açmak mümkündür.
Bütün bu özellikleri ile IDEA her mimarın gereksinim duyacağı bağımsız ve üretken bir Mimari Tasarım yazılımıdır (Şekil 5). Şekil 5: IDEA

       
 
       
 

 

       
 

 

       
       

Gallery Outdoor

 

 

 

Gallery Indoor