Изтегляне на по - стари версии

 

 

4MCAD (По-стари версии)

 

 
  4MCAD v.23      
  > 4MCAD Viewer (v.23)      
  > 4MCAD Classic (v.23)      
  > 4MCAD Standard (v.23)      
  > 4MCAD PRO (v.23)      
         
  4MCAD v.21
> 4MCAD Viewer (v.21)
> 4MCAD Classic (v.21)
> 4MCAD Standard (v.21)
> 4MCAD PRO (v.21)      
         
  4MCAD v.19      
  > 4MCAD Viewer (v.19 - 32bit) (v.19 - 64bit)
> 4MCAD Classic (v.19 - 32bit) (v.19 - 64bit)
> 4MCAD Standard (v.19 - 32bit)
(v.19 - 64bit)
> 4MCAD PRO (v.19 - 32bit) (v.19 - 64bit)  
         
  4MCAD v.16      
  > 4MCAD Viewer (v.16 - 32bit) (v.16 - 64bit)
> 4MCAD Classic (v.16 - 32bit) (v.16 - 64bit)
> 4MCAD Classic (v.16 - 32bit) (v.16 - 64bit)
> 4MCAD PRO (v.16 - 32bit) (v.16 - 64bit)
         
  4MCAD v.14      
 

> 4MCAD Viewer

(v.14 - 32bit)

 

 
  > 4MCAD Classic (v.14 - 32bit)  
  > 4MCAD Standard (v.14 - 32bit)  
  > 4MCAD PRO (v.14 - 32bit)    
         

 

4M BIM SUITE

IDEA Architecture (По-стари версии)

> IDEA (v.14) 
  > IDEA (v.10)  
     

 

FineMEP Building Services (По-стари версии)

     
  FineMEP v.10  
> FineHVAC (v.10)  
  > FineELEC (v.10)
> FineSANI (v.10)
> FineFIRE (v.10)
> FineGAS (v.10)
> FineLIFT (v.10)
     
FineMEP v.14  
  > FineHVAC (v.14)  
  > FineELEC (v.14)  
  > FineSANI (v.14)  
  > FineFIRE (v.14)  
  > FineGAS (v.14)  
  > FineLIFT (v.14)