Για απεριόριστη τηλεφωνική (και μέσω mail) υποστήριξη
συν τα τρέχοντα releases γίνετε τώρα Συνδρομητής

wpe8.jpg (1855 bytes)

wpe1.jpg (4239 bytes)

FINE/AutoFINE
ADAPT-FLOW
Προσοχή! Οδηγίες για την εγκατάσταση παλιότερης έκδοσης σε νέο λειτουργικό (2000, XP κλπ)

IDEA/AutoIDEA

STRAD/AutoSTRAD

ADEIA

ERGA

B-KLIMA

Παληότερες Εκδόσεις:
VK.STRAD (Dos)
AutoSTAT


wpe9.jpg (5482 bytes)

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ:

FINE/AutoFINE (ADAPT) (Flow)

IDEA/AutoIDEA

STRAD/AutoSTRAD

ADEIA

ERGA