Η επιλογή αυτή μας συνδέει αυτόματα με το site της 4Μ στο Internet, στην πρώτη του σελίδα (Home Page). Μέσα από εδώ ο χρήστης έχει πολλές και διάφορες δυνατότητες.