Με την "Αναβάθμιση On Line" ο χρήστης έχει την δυνατότητα να "κατεβάζει" (με download) τα τελευταία releases των προγραμμάτων του. Ειδικότερα, εμφανίζεται οθόνη της ακόλουθης μορφής, στην οποία παρουσιάζονται οι εφαρμογές του πακέτου και οι ημερομηνίες τελευταίας αναβάθμισης (ώστε συγκρινόμενες με την ημερομηνία του CD σας να γίνεται φανερό εάν έχει κυκλοφορήσει νεώτερη έκδοση).

Η on line Αναβάθμιση είναι δυνατή σε όλο το διάστημα του πρώτου τριμήνου από την αρχική αγορά του προγράμματος, καθώς επίσης και στην περίπτωση που υπάρχει Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση, πριν την Αναβάθμιση θα ζητηθεί ο Σειριακός Αριθμός (serial number) και ένας κωδικός (pin code), ο οποίος είναι διαθέσιμος σε κάθε χρήστη μας.