Με τον όρο "Τυπικά Στοιχεία" αναφερόμαστε σε ορισμένους κοινούς τύπους δομικών στοιχείων του κτιρίου, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο παράθυρο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να ορίσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δομικών στοιχείων:

  Εξωτερικοί Tοίχοι (Τ1, Τ2, κλπ): Συμπληρώνουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας k είτε ανεξάρτητα είτε επιλέγοντας έναν από τους έτοιμους τοίχους από την λίστα που εμφανίζεται πιέζοντας F11 από την αντίστοιχη στήλη. Η λίστα αυτή δεν είναι παρά τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης εξωτερικών τοίχων, η οποία μπορεί να ενημερώνεται και από τον χρήστη μέσα από την αντίστοιχη υποεπιλογή της ομάδας επιλογών “Βιβλιοθήκες".

  Εσωτερικοί Τοίχοι (Ε1, Ε2, κλπ): Συμπληρώνουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας k όπως και για τους εξωτερικούς τοίχους (με F11 εμφανίζεται και εδώ βοηθητικός πίνακας με τις εσωτερικές τοιχοποιίες της βιβλιοθήκης, απόπου μπορούμε να επιλέξουμε τοίχο)

  Δάπεδα (Δ1, Δ2 κλπ): Συμπληρώνουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας k (με F11 εμφανίζεται βοηθητικός πίνακας με δάπεδα της βιβλιοθήκης, απόπου μπορούμε να επιλέξουμε)

  Οροφές (Ο1, Ο2 κλπ): Συμπληρώνουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας k (πιέζοντας F11 εμφανίζεται βοηθητικός πίνακας με οροφές της βιβλιοθήκης, απόπου μπορούμε να επιλέξουμε)

  Ανοίγματα (Α1, Α2 κλπ): Συμπληρώνουμε διαστάσεις (πλάτος, ύψος) τον συντελεστή θερμοπερατότητας k (με F11 εμφανίζεται o βοηθητικός πίνακας της βιβλιοθήκης, απόπου μπορούμε να επιλέξουμε απευθείας παράθυρο), τον συντελεστή διείσδυσης α (πιέζοντας F11 εμφανίζεται επίσης βοηθητικός πίνακας) και τον αριθμό των φύλλων του ανοίγματος (μονό, διπλό κλπ). Οσα στοιχεία παραμείνουν κενά μπορούν να συμπληρωθούν αργότερα κατά περίπτωση, μέσα στο φύλλο υπολογισμού των απωλειών. Για παράδειγμα, εάν έχουμε μπαλκονόπορτες ίδιου τύπου με κοινό ύψος 2.20 αλλά με διαφορετικά μήκη μπορούμε να ορίσουμε ένα τυπικό άνοιγμα Α1 συμπληρώνοντας τιμές για όλα τα χαρακτηριστικά του, πλην του μήκους του. Καλώντας το A1 μέσα στο φύλλο των υπολογισμών θα περνούνται αυτόματα όλα τα στοιχεία του πλην του μήκους το οποίο το συμπληρώνουμε εκείνη την στιγμή.


Σημείωση: Αλλάζοντας οποιαδήποτε τιμή μέσα στα “Τυπικά Στοιχεία” ενημερώνονται αυτόματα όλα τα φύλλα των υπολογισμών με βάση τις τρέχουσες τιμές. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης διατηρεί σφαιρικό έλεγχο για τις παραμέτρους των δομικών στοιχείων, έχοντας την δυνατότητα να δει πώς επηρεάζονται οι συνολικές απώλειες του κτιρίου σε διάφορα σενάρια κατασκευής (πχ. διπλά παράθυρα, λιγότερη ή περισσότερη μόνωση κ.α.).