Αποθήκευση Μελέτης (Save): Mε την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε στον δίσκο την μελέτη που έχουμε φορτώσει και δουλεύουμε. Εφόσον ξεχάσουμε να κάνουμε Αποθήκευση, το πρόγραμμα θα μας ρωτήσει εάν θέλουμε "Αποθήκευση της Μελέτης" και κατά την "Εξοδο".