Με την "Εγγραφή On Line" (on line registration) ο νέος πελάτης έχει την δυνατότητα να στείλει τα στοιχεία του προκειμένου να καταχωρηθούν στην Βάση της εταιρείας.

Εφόσον έχει αποστείλει την "Κάρτα Εγγύησης" (με fax ή ταχυδρομικά), τότε δεν χρειάζεται να Εγγραφεί και από εδώ.