Ανάκτηση Προτύπου: Mε την επιλογή αυτή, έρχεται στην οθόνη μας το πρότυπο οθόνης που έχει καταχωρηθεί. Όπως προαναφέραμε, το Πρότυπο (Prototype) είναι μία συγκεκριμένη οργάνωση-διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής, αλλά και κάποιων αρχικών τιμών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Ειδικότερα, “ανακτώνται” η κατάσταση των παραθύρων (κλειστά, ανοικτά), η θέση και το μέγεθος των παραθύρων, το μέγεθος και ο τύπος γραμμάτων των παραθύρων.

Αποθήκευση Ως Πρότυπο: Mε την επιλογή αυτή μπορούμε να καταχωρήσουμε σαν πρότυπο μία οποιαδήποτε κατάσταση οργάνωσης-διάταξης των παραθύρων και των εικονιδίων μίας εφαρμογής στην οθόνη μας. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να μας εμφανίζεται το παράθυρο με το φύλλο υπολογισμών στην πρώτη οθόνη, το "ανοίγουμε" και το διαμορφώνουμε όπως επιθυμούμε και στην συνέχεια εκτελούμε "Αποθήκευση ως πρότυπο". Με κάθε "Ανάκτηση Προτύπου" που θα γίνεται εκ των υστέρων θα μας εμφανίζεται το Πρότυπο αυτό.


Βλ. και Πρότυπα Εκτύπωσης