Εκτυπωτικά Πρότυπα: Τα Εκτυπωτικά Πρότυπα, ή Πρότυπα Εκτύπωσης μας δίνουν την δυνατότητα να αναφερόμαστε σε μία ποικιλία τρόπων εκτύπωσης (εκτυπωτικών τεχνοτροπιών), εφόσον το επιθυμούμε. Για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο εκτύπωσης κατασκευάζουμε ένα πρότυπο (όπως και στην περίπτωση του βασικού προτύπου που είδαμε πιο πάνω) και στην συνέχεια επιλέγουμε “Εκτυπωτικά Πρότυπα” οπότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο-διάλογος στο οποίο ορίζουμε την ονομασία του προτύπου (με διψήφιο αριθμό πχ. 01 στο πρώτο πεδίο και επεξήγηση στο δεύτερο) και επιλέγουμε το πλήκτρο “Διαφύλαξη”.

Αντίστοιχα, εάν θέλουμε να “ανακτήσουμε” κάποιο πρότυπο (μόνο για να το δούμε ή για να το αλλάξουμε, δεδομένου ότι για να το χρησιμοποιήσουμε στην εκτύπωση το “καλούμε” μέσα από το menu των εκτυπώσεων) επιλέγουμε το πλήκτρο “Ανάκτηση”. Με το πλήκτρο “Διαγραφή” διαγράφουμε κάποιο πρότυπο.


Σημειώσεις: Σχετικά με τις ονομασίες των προτύπων:

  1. Το πρότυπο οθόνης καταχωρείται ανά εφαρμογή σε αρχείο με κατάληξη CFG (πχ. APOL.CFG για τις Θερμικές Απώλειες, DSOL.CFG για το Δισωλήνιο, APOX.CFG για την Αποχέτευση κ.ο.κ.).
  2. Τα πρότυπα εκτυπώσεων καταχωρούνται ανά εφαρμογή με την ονομασία της εφαρμογής συν τους χαρακτήρες PN συν ένας διψήφιος αριθμός πχ. 01, 02 κλπ που ορίζει ο χρήστης. Η κατάληξη των αρχείων προτύπων είναι RTF. Για παράδειγμα το πρώτο πρότυπο στην λίστα για τις Θερμικές Απώλειες έχει την ονομασία APOLPN01.CFG, το δεύτερο APOLPN02.CFG κ.ο.κ. Οι ονομασίες των προτύπων υπάρχουν για την ευκολία του χρήστη.