Η κύρια επιλογή του menu "Παράθυρα", περιλαμβάνει σε παράθυρα όλα τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων και των φύλλων υπολογισμών θερμικών απωλειών, καθώς και τις δυνατές επιλογές διάταξής τους στην οθόνη μας. Ως προς την διάταξη των παραθύρων στην οθόνη μας, οι δύο κύριοι εναλλακτικοί τρόποι που μπορούμε να τοποθετήσουμε τα παράθυρα είναι "Σε Επικάλυψη" και "Σε Παράθεση", ενώ φυσικά μπορούμε να τα φέρουμε σε οποιαδήποτε διάταξη με ανάλογους χειρισμούς.

Μπορούμε να επιλέξουμε το παράθυρο στο οποίο θέλουμε να εργαστούμε, είτε επιλέγοντάς το από το menu, είτε πηγαίνοντας με το ποντίκι και πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο (click) μέσα σε κάποιο σημείο του παραθύρου (εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με το παράθυρο αυτό). Και στις δύο περιπτώσεις το παράθυρο αυτό είναι ενεργοποιημένο οπότε εμφανίζεται και μία ένδειξη check δίπλα στην ονομασία του στο menu. Επίσης, για τα περισσότερα παράθυρα, στο κύριο menu παρεμβάλλεται αυτόματα και μία πρόσθετη κύρια επιλογή, με την ονομασία του παραθύρου που έχει ενεργοποιηθεί, και μια σειρά από επιλογές που αφορούν λειτουργίες του παραθύρου αυτού (πχ. παράμετροι που υπεισέρχονται στα αποτελέσματα που εμφανίζει το παράθυρο) ή και με υποεπιλογές-διακόπτες που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με διαδοχικά click, ενώ όταν είναι ενεργοποιημένες εμφανίζεται δίπλα τους η ένδειξη check.

Αν επιλέξουμε "Παράθυρα" -> "Σε Επικάλυψη" θα δούμε στην οθόνη μας τα παράθυρα που είναι ανοικτά, το ένα πίσω από το άλλο (με πρώτο-πρώτο αυτό που είναι ενεργοποιημένο), ενώ, με "Παράθεση" παρουσιάζονται τα παράθυρα που είναι ανοικτά, το ένα δίπλα στο άλλο. Τέλος, αν επιλέξουμε την “Τακτοποίηση Εικονιδίων”, εφόσον έχουμε παράθυρα “ελαχιστοποιημένα” (minimized), οπότε αυτά εμφανίζονται με την μορφή μπάρας στο κάτω μέρος, η εντολή “Τακτοποίηση Εικονιδίων” τα θέτει σε σχετική τάξη.

Από το σύνολο των παραθύρων αποτελεσμάτων μιάς εφαρμογής το βασικότερο παράθυρο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο βασικό φύλλο εισαγωγής δεδομένων ή υπολογισμών, που έχει την ονομασία “Φύλλο Απωλειών" και που αποτελεί την καρδιά των υπολογισμών της εφαρμογής.


Προσοχή! Δεδομένου οτι τα περιεχόμενα των παραθύρων ενημερώνονται αυτόματα με τους υπολογισμούς, η ταχύτητα αυξάνει όσο λιγότερα παράθυρα έχουμε ανοιχτά. Επομένως, αν τον χρήστη τον ενδιαφέρει πολύ η ταχύτητα, καλό είναι να μην έχει στην οθόνη του ανοιχτά περισσότερα παράθυρα από όσα χρειάζεται την δεδομένη στιγμή.