Πίνακας Θερμοκρασιών χώρων ενδιαιτήσεως

Χώροι

oC

1. Κατοικίες

Καθημερινά, Υπνοδωμάτια, Κουζίνες

Προθάλαμοι, Διάδρομοι, WC

Κλιμακοστάσια

Λουτρά

 

20

15

10

32

2. Καταστήματα και Γραφεία

Καταστήματα, Γραφεία, Εστιατόρια, δωμάτια ξενοδοχείων

Κλιμακοστάσια, διάδρομοι, WC

 

20

15

3. Εκπαιδευτικά κτίρια

Αίθουσες Διδασκαλίας

Χώροι Εργαστηρίων

Αμφιθέατρα

Κλειστά Γυμναστήρια

Αίθουσες λουτρών, αποδυτήρια

Διάδρομοι, κλιμακοστάσια, κλειστές αίθουσες διαλειμμάτων, WC

Διάδρομοι, κλιμακοστάσια και WC νηπιαγωγείων

Ιατρεία

Χώροι διαφυλάξεως οργάνων και βεστιάρια

 

20

15 έως 18

18

15

22

5 έως 10

15

24

15