Πίνακας Συντελεστών διεισδυτικότητας ανοίγματος R

Υλικό Παραθύρου

Εσωτερικές Πόρτες

Επιφ. Παραθύρου/Επιφ. Εσ. Πόρτας

R

 

Μη Στεγανές

< 3,0

0,9

Ξύλο ή πλαστικό

Στεγανές

< 1,5

0,9

 

Μη Στεγανές

< 6,0

0,9

Μέταλλο

Στεγανές

< 2,5

0,9

 

Μη Στεγανές

Από 3,0 έως 9,0

0,7

Ξύλο ή πλαστικό

Στεγανές

Από 1,5 έως 3,0

0,7

 

Μη Στεγανές

Από 6,0 έως 20,0

0,7

Μέταλλο

Στεγανές

Από 2,5 έως 6,0

0,7