Πίνακας Τιμών χαρακτηριστικών αριθμών κτιρίου Η ανάλογα με την θέση και την ανεμόπτωση

Τοποθεσία

Θέση

Άνεμος (m/sec)

Συνεχόμενο Κτίριο

Μεμονωμένο Κτίριο

Συνήθης

Προστατευμένη

4

0,24

0,34

Εκτεθειμένη

6

0,41

0,58

Πολύ Εκτεθειμένη

8

0,60

0,84

Ευάλωτη σε ανέμους

Προστατευμένη

6

0,41

0,58

Εκτεθειμένη

8

0,60

0,84

Πολύ Εκτεθειμένη

0

0,82

1,14

Εξαιρετικά Εκτεθειμένη

2

1,04

1,45