Πίνακας Συντελεστών διείσδυσης αέρα ανοιγμάτων α

Είδος Ανοίγματος

α

Άνοιγμα ξύλινο ή πλαστικό

Απλό

3,0

Διπλό

2,0

Άνοιγμα μεταλλικό

Απλό

1,5

Διπλό

1,2

Εσωτερική πόρτα

Στεγανή

1,5

Μη στεγανή

4,0

 

Πίνακας Τιμών χαρακτηριστικών αριθμών κτιρίου Η ανάλογα με την θέση και την ανεμόπτωση

Τοποθεσία

Θέση

Άνεμος (m/sec)

Συνεχόμενο Κτίριο

Μεμονωμένο Κτίριο

Συνήθης

Προστατευμένη

4

0,24

0,34

Εκτεθειμένη

6

0,41

0,58

Πολύ Εκτεθειμένη

8

0,60

0,84

Ευάλωτη σε ανέμους

Προστατευμένη

6

0,41

0,58

Εκτεθειμένη

8

0,60

0,84

Πολύ Εκτεθειμένη

0

0,82

1,14

Εξαιρετικά Εκτεθειμένη

2

1,04

1,45

 

Πίνακας Συντελεστών διεισδυτικότητας ανοίγματος R

Υλικό Παραθύρου

Εσωτερικές Πόρτες

R

 

Μη Στεγανές

< 3,0

0,9

Ξύλο ή πλαστικό

Στεγανές

< 1,5

0,9

 

Μη Στεγανές

< 6,0

0,9

Μέταλλο

Στεγανές

< 2,5

0,9

 

Μη Στεγανές

Από 3,0 έως 9,0

0,7

Ξύλο ή πλαστικό

Στεγανές

Από 1,5 έως 3,0

0,7

 

Μη Στεγανές

Από 6,0 έως 20,0

0,7

Μέταλλο

Στεγανές

Από 2,5 έως 6,0

0,7