Η επιλογή αυτή μας οδηγεί στο help στο οποίο βρίσκεστε αυτή την στιγμή, με τον κατάλογο περιεχομένων (Contents), το ευρετήριο (Index) και τις διάφορες δυνατότητες αναζήτησης μέσω διασυνδέσεων (links), σύμφωνα με τα συνηθισμένα πρότυπα web browsing.