Το Φύλλο των Υπολογισμών Απωλειών αποτελεί την καρδιά των υπολογισμών του προγράμματος. Πρόκειται για ένα πινακοποιημένο περιβάλλον υψηλής εργονομίας και απόδοσης (τύπου spreadsheet) με ειδικές δυνατότητες και ευκολίες, ραμμένες στα μέτρα της εφαρμογής. Παρατηρώντας το φύλλο των υπολογισμών, διακρίνουμε:

 Την ζώνη των επικεφαλίδων των στηλών: Κάθε στήλη έχει τον τίτλο της και τις μονάδες οποίες αναφέρεται. Εδώ, ο χρήστης μπορεί επίσης να αυξομειώσει το πλάτος των στηλών με την βοήθεια του ποντικιού: Eφόσον ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται πάνω στην κάθετη γραμμή ορίου δύο στηλών, παίρνει την μορφή διπλού βέλους, οπότε με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακίνηση βλέπουμε να αυξάνεται ή να μειώνεται το εύρος της στήλης, ανάλογα με την φορά της μετακίνησης. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα για τον χρήστη να χρησιμοποιήσει την επιλογή "Γραμματοσειρά" (με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού), για να επιλέξει την επιθυμητή γραμματοσειρά και μέγεθος που επιθυμεί, καθώς επίσης και να μεγενθύνει ή να σμικρύνει το μέγεθος του παραθύρου στην οθόνη (βλ. επιλογή "Εμφάνιση").

 Τον υπότιτλο (status bar) ο οποίος αναγράφει βοηθητικές πληροφορίες ανάλογα με την θέση που "βρισκόμαστε" στο φύλλο υπολογισμών.

 Την ζώνη συμπλήρωσης τιμών με πλήθος γραμμών που διαχωρίζονται με διακεκομμένες βοηθητικές γραμμές για λόγους καλύτερης εποπτείας. Η ζώνη αυτή αυξομειώνεται ανάλογα με την αυξομείωση της ζώνης των επικεφαλίδων που είδαμε παραπάνω, ενώ οι τιμές επιδέχονται και αυτές αλλαγή στην εμφάνισή τους μέσω της επιλογής "Γραμματοσειράς". Η πρόσβαση στις διάφορες θέσεις της ζώνης συμπλήρωσης τιμών γίνεται με την βοήθεια του ποντικιού και των βελών του πληκτρολογίου. Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού μέσα στην ζώνη συμπλήρωσης τιμών παρατηρούμε οτι σε ορισμένες στήλες ο δείκτης έχει την μορφή κάθετης γραμμής (|) ενώ σε κάποιες άλλες την μορφή απαγορευτικού σήματος. Στις τελευταίες αυτές στήλες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις περιεχόμενες τιμές (προκύπτουν με υπολογισμούς). Εφόσον μεταβούμε σε κάποιο τετραγωνάκι ή στοιχείο (cell) με τον δείκτη του ποντικιού σε μορφή σταυρού και πιέσουμε το αριστερό πλήκτρο, παρατηρούμε οτι το στοιχείο αποκτάει σκούρο περίγραμμα και μπορούμε να συμπληρώσουμε (ή να αλλάξουμε) το περιεχόμενό του. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταβούμε σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, ενώ ακόμα:

Επίσης, μπορούμε να έχουμε εποπτεία για ολόκληρο το φύλλο υπολογισμών κινώντας το πάνω κάτω ή αριστερά δεξιά με την βοήθεια των συρόμενων πλήκτρων (ποτενσιόμετρα) που εμφανίζονται κατακόρυφα ή οριζόντια, εφόσον το πλάτος του παραθύρου δεν επαρκεί για να χωρέσει όλες τις στήλες. Επίσης, όταν σε κάποια στήλη δεν υπάρχει πρόσβαση για συμπλήρωση τιμών ο δείκτης του ποντικιού παίρνει αυτόματα την μορφή απαγορευτικής πινακίδας. Ετσι ο χρήστης αντιλαμβάνεται οτι το ενλόγω μέγεθος είναι παράγωγο, δηλαδή προκύπτει αυτόματα με υπολογισμούς.

Στα πλαίσια της πληκτρολόγησης τιμών στο Φύλλο Υπολογισμών των Θερμικών Απωλειών (ή και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής), ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις ακόλουθες χρήσιμες εντολές:

 Διαγραφή στοιχείου: Πιέζοντας το πλήκτρο <Del> επάνω σε ένα στοιχείο, διαγράφεται η περιεχόμενη τιμή, και το στοιχείο γίνεται κενό

 Διαγραφή Γραμμής: Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<Del> διαγράφεται ολόκληρη η γραμμή στην οποία βρισκόμαστε.

 Παρεμβολή Γραμμής: Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<Ins> παρεμβάλλεται νέα γραμμή (κενή), ακριβώς κάτω από το στοιχείο που βρισκόμαστε.

 Αντιγραφή Γραμμής (δηλ. επανάληψη γραμμής πχ. τυπικός κλάδος): Αρκεί να συμπληρώσουμε το περιεχόμενο της πρώτης στήλης (ονομασία τμήματος) οπότε παρατηρούμε όλη την γραμμή να αντιγράφεται, εκτός από την ονομασία του τμήματος που γίνεται κενή (για να συμπληρώσουμε ανάλογα).

 Μεταφορά στην αρχή κάποιας γραμμής: Πιέζοντας το πλήκτρο <Ηοme> μεταφερόμαστε αυτόματα στην πρώτη στήλη της γραμμής που βρισκόμαστε.

 Μεταφορά στο τέλος κάποιας γραμμής: Πιέζοντας το πλήκτρο <End> μεταφερόμαστε αυτόματα στην τελευταία στήλη της γραμμής που βρισκόμαστε.

 Μεταφορά στο πάνω μέρος του φύλλου (πρώτη στήλη-πρώτη γραμμή): Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<PgUp> μεταφερόμαστε αυτόματα στην πρώτη στήλη-πρώτη γραμμή του φύλλου υπολογισμών.

 Μεταφορά στο κάτω μέρος του φύλλου (πρώτη στήλη-τελευταία γραμμή): Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<PgDn> μεταφερόμαστε αυτόματα στην τελευταία γραμμή του φύλλου υπολογισμών.

 Υπενθυμίζονται τέλος, οι μετακινήσεις στα στοιχεία από πάνω προς τα κάτω με <Εnter> και από αριστερά προς τα δεξιά με <Tab>.

Σημειώνεται, οτι σε ορισμένες θέσεις της ζώνης συμπλήρωσης τιμών, μπορούν να ενεργοποιηθούν παράθυρα διαλόγου (dialog boxes) με την βοήθεια των πλήκτρων <F11> και <F12>, προκειμένου να συμπληρώσουμε ή να επιλέξουμε δυνατές τιμές (πχ. "Επιθυμητή Διάμετρος" με <F11>).

Γενικά, επειδή το φύλλο των υπολογισμών περιέχει συνήθως πολλές πληροφορίες και δεδομένου οτι αποτελεί και την καρδιά των υπολογισμών κάθε εφαρμογής, διευκολύνει ιδιαίτερα η μεγιστοποίησή του (maximize) πιέζοντας το πάνω βελάκι (πάνω δεξιά στο παράθυρο), ώστε να εκμεταλλευόμαστε ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή μας. Οι επιλογές του χρήστη σε όλες τις παραπάνω εναλλακτικές δυνατότητες εποπτείας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ανάλυση της κάρτας γραφικών και το μέγεθος της οθόνης, και για αυτό τον λόγο οι πραγματοποιούμενες επεμβάσεις επαφίενται στην κρίση του κάθε χρήστη. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει άλλωστε και η δυνατότητα “Καταχώρησης Προτύπου” από τον χρήστη. Σημειώνεται πάντως, οτι η καλύτερη εποπτεία επιτυγχάνεται σε υψηλές αναλύσεις και σε μεγάλες οθόνες.

Παράμετροι Εκτύπωσης Φύλλου Υπολογισμών: Οταν το φύλλο υπολογισμών είναι ενεργοποιημένο εμφανίζεται πάνω στις κεντρικές επιλογές του menu μιά πρόσθετη επιλογή “Φύλλο Υπολογισμού” με την υποεπιλογή “Παράμετροι Εκτύπωσης”. Επιλέγοντας “Παράμετροι Εκτύπωσης” εμφανίζεται το διπλανό παράθυρο διαλόγου μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επέμβει στην εμφάνιση του Φύλλου Υπολογισμού κατά την εκτύπωση. Συγκεκριμένα μπορεί να ορίσει έντονο πλαίσιο ή κανονικό πλαίσιο, ή και καθόλου πλαίσιο, οριζόντιες και (ή) κάθετες γραμμές, καθώς επίσης και σκίαση (raster) για τους τίτλους (επικεφαλίδες) του φύλλου υπολογισμών με τον βαθμό απόχρωσης που επιθυμεί (συρόμενο πλήκτρο).


Βλ. και:

Διαχείριση Φύλλων Απωλειών

Φύλλα Απωλειών: Υπολογισμοί