Τα "Φύλλα Απωλειών", δηλ. τα φύλλα υπολογισμών απωλειών των χώρων αποτελούν περιεχόμενα των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου. Επιλέγοντας κάποιο από τα επίπεδα, εμφανίζεται λίστα με τα αντίστοιχα φύλλα απωλειών των χώρων του επιπέδου.

Φυσικά όταν ξεκινάμε νέα μελέτη η λίστα αυτή είναι κενή. Μεταβαίνοντας στην λίστα αυτή (με το ποντίκι) και πιέζοντας το εικονίδιο (με το “+” στο κάτω μέρος) που βρίσκεται στο menu ή και το πλήκτρο <Ins>, παρουσιάζεται ένα μικρό παράθυρο στο οποίο συμπληρώνουμε την ονομασία του χώρου που επιθυμούμε (πχ. Κουζίνα, Λουτρό κλπ). Πιέζοντας “ΟΚ” ο χώρος αυτός Εισάγεται στην λίστα και δεν απομένει παρά να συμπληρώσουμε τα γεωμετρικά του στοιχεία στο φύλλο των θερμικών απωλειών.

Αντίστοιχα, πιέζοντας το εικονίδιο της Διαγραφής Χώρου (με το “x“) ή και το <Del> από το πληκτρολόγιο, βρισκόμενοι επάνω στην ονομασία του χώρου, διαγράφεται ο συγκεκριμένος χώρος.

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα Παρεμβολής Χώρου, μεταβαίνοντας σε κάποιον ενδιάμεσο χώρο και πιέζοντας <Ctrl>&<I> ή το εικονίδιο της παρεμβολής (με το “+” στη μέση), οπότε μετακινούνται από εκεί και κάτω όλοι οι χώροι δημιουργώντας κενή γραμμή (ώστε να ορίσουμε εκεί κάποιον άλλο χώρο).


Σημειώσεις:

Εφόσον “Μεγιστοποιήσουμε” (αν δεν είναι ήδη) το φύλλο των θερμικών απωλειών στην οθόνη μας παρατηρούμε τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτό και τις γραμμές και στήλες που θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να υπολογιστούν οι θερμικές απώλειες του συγκεκριμένου χώρου.


Τυπικοί Οροφοι-Τυπικοί Χώροι: Για την επιτάχυνση της εισαγωγής των δεδομένων σε περίπτωση αναλυτικής πληκτρολόγησής τους (και όχι με αυτόματη ενημέρωση από τις κατόψεις μέσω Fine/AutoFINE), το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα αντιγραφής τυπικού ορόφου (ιδιαίτερα συνηθισμένη περίπτωση στην πράξη) και τυπικού χώρου:

Τυπικό Επίπεδο (Οροφος): Εφόσον μεταβούμε σε κάποιο επίπεδο που είναι κενό, δηλαδή δεν έχει οριστεί κανένας χώρος, το πρόγραμμα ρωτάει αυτόματα αν πρόκειται για τυπικό επίπεδο, και θα πρέπει να απαντήσουμε με “Ναί” ή με “Οχι”. Στην πρώτη περίπτωση θα εμφανιστεί λίστα με τα επίπεδα του κτιρίου από τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε ένα επίπεδο ήδη συμπληρωμένο να ενημερώσει τα φύλλα χώρων του άδειου επιπέδου.

Τυπικός Χώρος: Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα αντιγραφής οποιουδήποτε χώρου σε οποιονδήποτε άλλον (τυπικός χώρος), τόσο στο ίδιο επίπεδο όσο και σε διαφορετικά επίπεδα (πχ. ο χρήστης μπορεί να θέλει να αντιγράψει τον χώρο 1 του επιπέδου 1 στον χώρο 5 του επιπέδου 3). Αυτό γίνεται ως εξής:


Βλ. και Φύλλα Απωλειών (συμπλήρωση δεδομένων-υπολογισμοί)