Με τις "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δεί τις Απαντήσεις στις συνηθέστερες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions-FAQ).