Με την βοήθεια αυτής της ομάδας επιλογών μπορούμε να αυξομειώνουμε το μέγεθος των χαρακτήρων που βλέπουμε στην οθόνη μας, για λόγους εποπτείας. πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι 3 παρακάτω επιλογές:

  Μεγέθυνση: Οδηγεί σε αύξηση του μεγέθους του κειμένου (στο παράθυρο που είναι ενεργοποιημένο) κατά την κλίμακα που έχει οριστεί στην επιλογή Κλίμακα. Για παράδειγμα αν έχουμε ορίσει κλίμακα 100%, τότε η "Μεγέθυνση" θα οδηγήσει σε διπλασιασμό του μεγέθους του κειμένου. Επανεκτελώντας "Μεγέθυνση" το κείμενο ξαναδιπλασιάζεται κ.ο.κ. Το πρόγραμμα επιτρέπει αύξηση μεγέθους μέχρι 400%.

  Σμίκρυνση: Συμπεριφέρεται ανάλογα με την "Μεγέθυνση", με την διαφορά ότι σμικρύνει (υποπολλαπλασιάζει) το μέγεθος του κειμένου σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα.

  Κλίμακα: Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει απευθείας την κλίμακα εμφάνισης που επιθυμεί, με την βοήθεια του μικρού παραθύρου που εμφανίζεται στην οθόνη για τον σκοπό αυτό.

 


Προσοχή! Η κλίμακα και οι εντολές μεγέθυνσης και σμίκρυνσης χρησιμεύουν μόνο για την εμφάνιση των γραμματοσειρών στην οθόνη, αφού το μέγεθος εκτύπωσής τους καθορίζεται προφανώς από το μέγεθος της συγκεκριμένης γραμματοσειράς (πχ. 12άρι, 14άρι κλπ) που έχει οριστεί.


Σημείωση: Ο ορισμός γραμματοσειράς σε κάθε παράθυρο γίνεται μέσα από ειδικό διάλογο που εμφανίζεται αφού πιέσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Αν επιλέξουμε κάποια γραμματοσειρά (Font), τύπο (style) και μέγεθος (size) και πιέσουμε "ΟΚ" θα δούμε να επηρεάζεται ανάλογα το κείμενο που περιέχεται στο παράθυρο που είναι ενεργοποιημένο. Για πολύ μικρά γράμματα μπορούμε να συμπληρώσουμε και απευθείας το μέγεθός τους (πχ. 2). Η χρησιμότητα της επιλογής αυτής είναι σημαντική και χαρακτηριστική των Windows αφού μας δίνει απεριόριστες δυνατότητες εμφάνισης του κειμένου, σύμφωνα με τις επιθυμίες μας.