Με την "Ερώτηση με email" εμφανίζεται ένα τυποποιημένο έντυπο της παρακάτω μορφής:

Εδώ ο χρήστης μπορεί να στείλει με τυποποιημένο τρόπο το πρόβλημα ή την παρατήρησή του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζεται.