Με την αποστολή email ο χρήστης μπορεί να στείλει email στο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας, σε ελεύθερη μορφή όπως παρακάτω: