Η βιβλιοθήκη με τις "Προτεινόμενες Εσωτερικές Θερμοκρασίες Χειμώνα" περιέχει κατάλογο με τις προτεινόμενες εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων ανά είδος (χρήση) χώρου και είναι ανοιχτή στον χρήστη για ενημέρωση.