Η βιβλιοθήκη με τις "Οροφές" περιέχει ποικιλία τύπων Οροφών, καθεμία από τις οποίες χαρακτηρίζεται με συγκεκριμένο συντελεστή θερμοπερατότητας, καθώς και από μιά σειρά από άλλα στοιχεία (βάρος, χρώμα κλπ), τα οποία όμως δεν μας ενδιαφέρουν κατά τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει την βιβλιοθήκη, μεταβάλλοντας τα υπάρχοντα στοιχεία ή προσθέτοντας νέους τύπους Οροφών.