Η βιβλιοθήκη Εσωτερικών Τοιχοποιιών περιλαμβάνει έτοιμες Τοιχοποιίες με στοιχεία ανάλογα αυτών των Εξωτερικών και είναι ανοιχτή στον χρήστη για ενημέρωση.