Η βιβλιοθήκη Εξωτερικών Τοιχοποιιών περιλαμβάνει έτοιμες Τοιχοποιίες με την περιγραφή τους και τον συντελεστή θερμοπερατότητάς τους k. Τα υπόλοιπα στοιχεία (βάρος, τύπος Ashrae κλπ) δεν μας ενδιαφέρουν στις θερμικές απώλειες. Η βιβλιοθήκη είναι συμπληρωμένη με έτοιμες Τοιχοποιίες, αλλά παραμένει ανοιχτή στον χρήστη για ενημέρωση.