Η βιβλιοθήκη Ανοιγμάτων περιλαμβάνει έτοιμα ανοίγματα με τα παρακάτω στοιχεία:

  Περιγραφή

  Συντελεστής θερμοπερατότητας k

  Συντελεστής τζαμιού

  Κόστος

  Είδος πλαισίου

Η βιβλιοθήκη είναι συμπληρωμένη με έτοιμα ανοίγματα, αλλά παραμένει ανοιχτή στον χρήστη για ενημέρωση.