Ακολουθώντας την ευρύτερη -γνωστή στους περισσότερους- τυποποίηση των Windows, η επιλογή "Αρχεία" που υπάρχει στην αρχή του menu κάθε εφαρμογής (και τα αντίστοιχα εικονίδια στην γραμμή εργαλείων-toolbar), εξυπηρετεί την διαχείριση των αρχείων των μελετών (εισαγωγή νέας μελέτης, επιλογή υπάρχουσας, αποθήκευση με άλλο όνομα κλπ) καθώς και τις λειτουργίες εκτύπωσης, αλλά και κάποιες άλλες βοηθητικές λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή "Αρχεία" διακρίνεται στις ακόλουθες υποεπιλογές:

 Nέα Μελέτη: Συμπληρώνουμε το όνομα της μελέτης, δηλαδή το όνομα με το οποίο θα αναφερόμαστε στην νέα μελέτη που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

 Επιλογή Μελέτης: Aπό το παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή της εντολής αυτής, επιλέγουμε το αρχείο της (υπάρχουσας) μελέτης που θέλουμε να φορτώσουμε (για επεξεργασία ή απλή εποπτεία).

 Eνημέρωση από Σχέδιο (ή Κάτοψη): Με την "Ενημέρωση από" αντλούνται στοιχεία από την κάτοψη στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η σχεδιαστική εισαγωγή των δεδομένων με το AutoFINE.

 Εξοδος σε: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει στην σύνδεση των Θερμικών απωλειών με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Θέρμανσης (και της Ψυχρομετρίας). Ειδικότερα, επιλέγοντας Εξοδος σε Μονοσωλήνιο, Δισωλήνιο, Ενδοδαπέδιο, Κατανομή Δαπανών ή Ψυχρομετρία, αποθηκεύονται στοιχεία για λογαριασμό της αντίστοιχης εφαρμογής. Το πρόγραμμα προειδοποιεί για τυχόν σφάλματα στην συμπλήρωση, οπότε θα πρέπει αφού διορθωθεί το σφάλμα να ξαναχρησιμοποιηθεί η εντολή αυτή. Στην συνέχεια, εφόσον ο χρήστης καλέσει μία από τις εφαρμογές με τις οποίες υπάρχει σύνδεση, θα πρέπει να επιλέξει την ίδια μελέτη και να χρησιμοποιήσει την επιλογή "Ενημέρωση Από Θερμικές Απώλειες".

 Αποθήκευση Μελέτης (Save): Mε την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε στον δίσκο την μελέτη που έχουμε φορτώσει και δουλεύουμε.

 Αποθήκευση Ως (Save as): Mε την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε την μελέτη που έχουμε φορτώσει, σε αρχείο με διαφορετικό όνομα.

 Ανάκτηση Προτύπου: Mε την επιλογή αυτή, έρχεται στην οθόνη μας το πρότυπο (Prototype) οθόνης που έχει καταχωρηθεί, δηλ. η συγκεκριμένη οργάνωση-διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής, γραμματοσειρών κλπ, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Υπενθυμίζεται οτι σε κάθε παράθυρο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων, καθώς επίσης και να μεγενθύνει ή να σμικρύνει το μέγεθος του παραθύρου στην οθόνη (βλ. επιλογή "Εμφάνιση").

 Αποθήκευση Ως Πρότυπο: Mε την επιλογή αυτή μπορούμε να καταχωρήσουμε σαν πρότυπο (Prototype) την τρέχουσα κατάσταση-πρότυπο.

 Εκτυπωτικά Πρότυπα: Τα Εκτυπωτικά Πρότυπα, ή Πρότυπα Εκτύπωσης μας δίνουν την δυνατότητα να αναφερόμαστε σε μία ποικιλία τρόπων εκτύπωσης (εκτυπωτικών τεχνοτροπιών) που μπορούμε να ορίσουμε ελεύθερα.

 Εκτύπωση: H επιλογή αυτή οδηγεί στην εκτύπωση του τεύχους της μελέτης σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν προηγηθεί στην "Παραμέτρους Εκτύπωσης".

 Περιεχόμενα Εκτύπωσης: Τα περιεχόμενα εκτύπωσης περιλαμβάνουν τα διάφορα τμήματα από τα οποία συνίσταται μία πλήρης μελέτη, με λογική σειρά.

 Παράμετροι Εκτύπωσης: H επιλογή αυτή οδηγεί σε παράθυρο ορισμού προδιαγραφών εκτύπωσης, όπου δίνεται η δυνατότητα ορισμού του εκτυπωτή, καθώς και επικεφαλίδων, περιθωρίων κλπ.

  Προεκτύπωση: H επιλογή "Προεκτύπωση" (προεμφάνιση εκτύπωσης) εμφανίζει στην οθόνη μας το πλήρες τεύχος της μελέτης, όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, σελίδα-σελίδα, σύμφωνα με τα πρότυπα των windows.

 Δημιουργία Αρχείου Ascii: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει για να "στείλουμε" τα περιεχόμενα της μελέτης σε ένα αρχείο Ascii (Text Αρχείο) το οποίο κατασκευάζεται αυτόματα μέσα στο directory (BLD) της μελέτης και έχει κατάληξη ΤΧΤ.

 Δημιουργία Αρχείου RTF: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει για να "στείλουμε" τα περιεχόμενα της μελέτης σε ένα αρχείο τύπου rtf με όλες τις πληροφορίες το οποίο κατασκευάζεται αυτόματα μέσα στο directory (BLD) της μελέτης και έχει κατάληξη RTF.

  Έξοδος: Eξοδος από την εφαρμογή.