Δημιουργία Αρχείου Ascii: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει για να "στείλουμε" τα περιεχόμενα της μελέτης σε ένα αρχείο Ascii (Text Αρχείο) το οποίο κατασκευάζεται αυτόματα μέσα στο directory (BLD) της μελέτης και έχει κατάληξη ΤΧΤ και πρόθεμα το όνομα της εφαρμογής. Το αρχείο αυτό μπορεί ο χρήστης να το επεξεργαστεί σαν TEXT αρχείο στο Wordpad ή και στο Word.


Βλ. και Δημιουργία Αρχείου RTF