Μη αποδεκτοί Συντελεστές Θερμοπερατότητας

Στο παράθυρο αυτό παρουσιάζονται -με την ίδια σειρά που περιγράφηκε και στο προηγούμενο παράθυρο- οι συντελεστές που δεν είναι αποδεκτοί βάσει του Κανονισμού Θερμομόνωσης. Αυτό γίνεται για να δει ο χρήστης που υπάρχει πρόβλημα, ώστε να ενεργήσει ανάλογα. Για παράδειγμα, εάν το Km για τους τοίχους χωρίς τα ανοίγματα είναι μεγαλύτερο του 0.6 τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μεγαλώσουμε την μόνωση σε κάποιους τοίχους. Εάν βρισκόμαστε κάτω από το όριο του 0.6 αλλά πάνω από το 1.6 (τοίχοι μαζί με ανοίγματα) τότε μπορούμε είτε να βάλουμε διπλά ανοίγματα είτε να μεγαλώσουμε ξανά την μόνωση στους τοίχους, είτε να κάνουμε και τα δύο. Όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να αποφευχθούν με την βοήθεια της “Βελτιστοποίησης”, επιλογής που αναθέτει στο πρόγραμμα να βρει αυτόματα την οικονομικότερη λύση.

 

βλ. και:

Συντελεστές Θερμοπερατότητας Κτιρίου