Τοίχοι Διαχωρισμού ΑΒ

Τοίχοι διαχωρισμού ορίζονται από τον κανονισμό οι τοίχοι που συνορεύουν με τμήματα χαμηλής θερμοκρασίας (πχ. κλιμακοστάσια, χώροι αποθήκευσης). Επίσης, σε συνεχές σύστημα δόμησης μεταξύ υφισταμένων κτιρίων και για όσο τμήμα βρίσκονται σε επαφή με το νέο κτίριο οι διαχωρίζουσες επιφάνειες καταχωρούνται σαν τοίχοι διαχωρισμού ΑΒ. Οι τοίχοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν στην μελέτη μας, συμπληρώνονται με ανάλογο τρόπο όπως τα φύλλα προσανατολισμών, συγκεντρωμένοι όλοι στο παράθυρο “Τοίχοι Διαχωρισμού”. Αν υπάρχουν διαφορετικά είδη τοίχων ΑΒ, καθένα συμπληρώνεται χωριστά και από κάτω του τοποθετούνται τα ανοίγματά του (που αφαιρούνται αυτόματα) εφόσον φυσικά υπάρχουν. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι εάν οι τοίχοι ΑΒ επαναλαμβάνονται σε πολλά επίπεδα (πχ. κλιμακοστάσιο) τότε συμπληρώνουμε τις διαστάσεις μία φορά και δίνουμε το πλήθος των επιπέδων που επαναλαμβάνονται στην στήλη “Αριθμός Επιφανειών”.

Προσοχή! Ο τιμή της στήλης “Παράγοντας” είναι μονάδα και δεν πρέπει να αλλάξει διότι ο συντελεστής 0.5 που υπολογίζεται στους τοίχους ΑΒ λαμβάνεται υπόψη στον συνολικό συντελεστή k όλων των τοίχων ΑΒ (βλ. υπολογισμούς και εκτύπωση).

Σημείωση: πιο πάνω περιγράφηκε η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων στην γενική περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση προσανατολισμών από τις κατόψεις (εκδόσεις FINE-AutoFINE). Στην τελευταία περίπτωση το σύνολο σχεδόν των δεδομένων μεταφέρεται αυτόματα.