Στοιχεία Μελέτης

Τα “Στοιχεία Μελέτης” αναφέρονται σε γενικά στοιχεία τίτλων και επικεφαλίδων, που αφορούν την ταυτότητα του έργου. Aνάμεσα στα “Γενικά Στοιχεία” περιλαμβάνεται και η γεωγραφική ζώνη (Α,Β ή Γ) βάσει του Κανονισμού Θερμομόνωσης, όπου πιέζοντας F11 υπάρχει δυνατότητα επιλογής από την βιβλιοθήκη της πόλης, οπότε ενημερώνεται αυτόματα και η ζώνη. Φυσικά, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε απευθείας τόσο το όνομα της πόλης, όσο και την ζώνη. Για ευκολία του μελετητή, στις Βιβλιοθήκες παρατίθεται ο χάρτης της Ελλάδας με τις 3 ζώνες, ο οποίος εμπεριέχεται στον Κανονισμό Θερμομόνωσης.