Δομικά Στοιχεία

Με την επιλογή αυτή, εμφανίζεται κατάλογος με τα φύλλα δομικών στοιχείων της μελέτης. Στην αρχή κάθε νέας μελέτης, o κατάλογος αυτός είναι κενός.

Ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει να καταχωρήσει από μόνος του ένα δομικό στοιχείο με το πλήκτρο F3, ή να επιλέξει έτοιμα δομικά στοιχεία από τη βιβλιοθήκη πιέζοντας F11 (οπότε εμφανίζεται ο κατάλογος δομικών στοιχείων της βιβλιοθήκης) από τον οποίο μπορεί να γίνει επιλογή του επιθυμητού δομικού στοιχείου.

Έχοντας φέρει στον κατάλογο της μελέτης μας ένα δομικό στοιχείο από την βιβλιοθήκη, μπορούμε στην συνέχεια να το επεξεργαστούμε και να το τροποποιήσουμε όπως θέλουμε, χωρίς οι αλλαγές αυτές να επηρεάζουν τα στοιχεία των βιβλιοθηκών. Αυτή η ευκολία χρειάζεται στην θερμομόνωση διότι συνήθως τα πάχη των μονωτικών μπορούν να αλλάζουν από μελέτη σε μελέτη. Για να εμφανίζουμε το φύλλο του δομικού στοιχείου που φέραμε στον κατάλογό μας θα πρέπει να μεταφερθούμε “επάνω” του και να πιέσουμε το πλήκτρο F3.

Όπως φαίνεται στο επάνω μέρος του φύλλου αυτού, κάθε δομικό στοιχείο χαρακτηρίζεται από την περιγραφή του, τον τύπο κατασκευής του (απλή περιγραφή) και το είδος του στοιχείου στο οποίο ανήκει. Οι δυνατές επιλογές σε ότι αφορά το είδος, είναι έξι:

Προσοχή! Η χρησιμότητα των παραπάνω “ειδών στοιχείων” είναι πολλαπλή: Πρώτα απόλα, ανάλογα με την κατηγορία γίνεται αυτόματα η άθροιση των εμβαδών δαπέδων, οροφών και πιλοτής στα “Ειδικά Στοιχεία” που είδαμε πιο πάνω, ενώ επίσης οι αφαιρούμενες επιφάνειες (πχ. τα Συρόμενα) αφαιρούνται αυτόματα από τις αντίστοιχες τοιχοποιίες. Επιπλέον, οι κατηγορίες παίζουν ρόλο και στη σχεδίαση (τρόπος διαγράμμισης στις όψεις). Για όλους αυτούς τους λόγους, ο χρήστης θα πρέπει να προσέχει να συμπληρώνει οπωσδήποτε την σωστή ένδειξη στην περίπτωση που προσθέσει ή τροποποιήσει κάποιο φύλλο δομικού στοιχείου.

Κάτω από την περιγραφή του δομικού στοιχείου υπάρχει πίνακας με τις στρώσεις των υλικών από τις οποίες συνίσταται. Κάθε στρώση αποτελεί γραμμή του πίνακα, αποτελούμενη από έξι στήλες: Η πρώτη αναφέρεται στον α/α του υλικού, η δεύτερη στην περιγραφή της στρώσης, η τρίτη στην πυκνότητα (προαιρετική συμπλήρωση), η τέταρτη στήλη στο πάχος, η πέμπτη στον συντελεστή λ, και η τελευταία στον λόγο d/f. Σε περίπτωση που το δομικό στοιχείο χαρακτηρίζεται με δύο διαφορετικές διατομές (πχ. πλάκα σάντουιτς, πλάκα zoellner κλπ) τότε η ενεργοποίηση του κουτιού (check box) “Διπλό Πάχος” στο πάνω μέρος, έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη μίας πρόσθετης στήλης με την ένδειξη “πάχος 2”.

Σε ότι αφορά την τροποποίηση υπαρχόντων δομικών στοιχείων ή την κατασκευή νέων, εκτός από την ενημέρωση των τιμών στις στήλες (πχ. αλλαγή τιμής πάχους) ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Σημείωση: Οι τιμές που θα συμπληρώσουμε είναι αυτές βάσει των οποίων θα γίνει αναζήτηση στην βελτιστοποίηση, δηλαδή αν συμπληρώσουμε 0.03, 0.08 και 0.01 αντίστοιχα, το πρόγραμμα θα αναζητήσει λύσεις μέσα στα όρια 0.03 έως 0.08, εξετάζοντας το μονωτικό για πάχη 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 και 0.08 και επιλέγοντας την φθηνότερη λύση (με το μικρότερο πάχος μονωτικού). Η δουλειά αυτή θα γίνει από το πρόγραμμα σε όλα τα δομικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στην μελέτη και περιλαμβάνουν μία στρώση που έχει χαρακτηριστεί “μονωτικό”.

Εκτός από τις στρώσεις των υλικών με τα πάχη τους, θα πρέπει να συμπληρώσουμε και τις αντιστάσεις θερμικής μετάβασης 1/ai και 1/aa, που βρίσκονται στο κάτω μέρος του φύλλου (για ευκολία του χρήστη εμφανίζεται σχετικός βοηθητικός πίνακας).

Τέλος, στο πάνω δεξιά μέρος του φύλλου δομικού στοιχείου σχηματίζεται σκαρίφημα της τομής του δομικού στοιχείου, όπου τα πάχη των στρώσεων σχεδιάζονται υπό κλίμακα. Το σκαρίφημα αυτό μπορεί να μεγεθυνθεί στην οθόνη μας κάνοντας διπλό κλικ με το ποντίκι μέσα στο πλαίσιο του σκαριφήματος, οπότε εμφανίζεται ένα παράθυρο σαν το παρακάτω:

Σημειώσεις: