Παραδοχές

Αναγράφεται το κείμενο των γενικών παραδοχών του τεύχους της μελέτης (σύνοψη κανονισμού), το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί στην εκτύπωση της μελέτης εφόσον το έχουμε επιλέξει στα "Περιεχόμενα Εκτυπώσεων". Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να επιλέξει δικά του πρότυπα.

Σημείωση: Τα αρχεία προτύπων παραδοχών βρίσκονται στην περιοχή 4M\CALC\ΜΟΝΟ\ με ονομασίες MOΝΟPR01.RTF, MOΝΟPR02.RTF κ.ο.κ., ενώ οι περιγραφές των προτύπων βρίσκονται στο αρχείο ΜΟΝOPR.LST.

 

βλ. και:

Διαχείριση Κειμένων Παραδοχών