Βελτιστοποίηση

Πιέζοντας από το κεντρικό menu του προγράμματος το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην “Βελτιστοποίηση” υπολογίζεται αυτόματα ο συνδυασμός εκείνων των μονωτικών που αντιστοιχεί στο ελάχιστο κόστος και ικανοποιεί τα όρια του κανονισμού, δηλαδή εντοπίζεται η βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη το ελάχιστο πάχος, μέγιστο πάχος και βήμα μεταβολής του μονωτικού υλικού που έχει δοθεί για το μονωτικό στο αντίστοιχο δομικό στοιχείο (βλ. Δομικά Στοιχεία). Η βέλτιστη λύση προτείνεται στον χρήστη, ο οποίος μπορεί να την επιλέξει, οπότε γίνεται αντίστοιχη ενημέρωση των παχών μονωτικού στα δομικά στοιχεία, ή να την απορρίψει, μέσω σχετικής επιλογής, επιλέγοντας τα πάχη που αντιστοιχούν στα δομικά στοιχεία.

Προσοχή! Πριν από την εκτέλεση της εντολής “Βελτιστοποίηση”, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι σε κάθε δομικό στοιχείο έχουν οριστεί ελάχιστα και μέγιστα πάχη μόνωσης, καθώς και το βήμα μεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα μπορεί να "ψάχνει" για ώρα αφού οι ενδιάμεσες λύσεις είναι πρακτικά απεριόριστες.

Σημείωση: Η βελτιστοποίηση τροποποιεί τον συντελεστή θερμοπερατότητας k μόνο των δομικών στοιχείων και όχι των ανοιγμάτων (θεωρεί ότι η επιλογή μονών ή διπλών ανοιγμάτων είναι επιλογή του μελετητή). Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ο χρήστης μόνος του το k των ανοιγμάτων προκειμένου να “πιάσει” το επιθυμητό Km.

 

βλ. και:

"Μη Αποδεκτοί Συντελεστές k"