Ζώνες Θερμομόνωσης (Πόλεις)

Περιέχεται κατάλογος με τις κυριότερες ελληνικές πόλεις και τις ζώνες θερμομόνωσης στις οποίες ανήκουν (Α, Β, ή Γ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει και άλλες πόλεις εάν το επιθυμεί, συμβουλευόμενος τον χάρτη των ζωνών που φαίνεται παρακάτω.

wpeB.jpg (222711 bytes)