Βιβλιοθήκες Γενικά

Οι Βιβλιοθήκες της εφαρμογής της Θερμομόνωσης περιλαμβάνουν Δομικά Υλικά, Δομικά Στοιχεία, Ανοίγματα και Πόλεις, καθώς επίσης και τις Βιβλιοθήκες Προσφοράς (για την διαμόρφωση τυχών Προσφορών). Οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές σε ενημέρωση από τον χρήστη ο οποίος μπορεί να τις τροποποιήσει σύμφωνα με την επιθυμία του ή και να προσθέσει νέα δεδομένα.