Δομικά Στοιχεία

Η βιβλιοθήκη Δομικών Στοιχείων περιλαμβάνει ένα κατάλογο από Δομικά Στοιχεία, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης στην μελέτη του και να τα τροποποιήσει όπως επιθυμεί. Η λίστα περιέχει μία σειρά από τα δομικά στοιχεία που συναντάει κανείς πιο συχνά και επιλέγοντας ένα από αυτά οδηγούμαστε σε παράθυρο της γνωστής μορφής. Ισχύουν και εδώ όλες οι δυνατότητες που περιγράφονται και στην επιλογή "Δομικά Στοιχεία" με την διαφορά ότι εδώ οι αλλαγές είναι μόνιμες, δηλαδή δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη μελέτη που δουλεύουμε.