Φύλλα προσανατολισμών - Δεδομένα σχεδίασης

Παράλληλα με τη συμπλήρωση των απαραίτητων δομικών στοιχείων σε κάθε φύλλο προσανατολισμού (τοίχων, δοκών, ανοιγμάτων, τοίχων συρομένων), ο μελετητής πρέπει να δώσει και μία σειρά στοιχείων σχεδίασης (η διαδικασία αυτή μπορεί να αποφευχθεί εφόσον ο μελετητής δεν επιθυμεί υπό κλίμακα σκαριφήματα όψεων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσει “Μη αναλυτικά σκαριφήματα όψεων” στα “Ειδικά Στοιχεία”). Πάντως, η σωστή συμπλήρωση των δεδομένων σχεδίασης θα του εξασφαλίσει την ακριβή σχεδίαση-απεικόνιση των σκαριφημάτων όψεων των προσανατολισμών και των κατόψεων των επιπέδων του κτιρίου. Τα δεδομένα αυτά περιγράφονται στην συνέχεια:

Σκαρίφημα όψεων προσανατολισμών: Μέσα στο φύλλο προσανατολισμού (στις τελευταίες στήλες) ο χρήστης πρέπει να δώσει μία σειρά από πρόσθετα στοιχεία σχεδίασης για κάθε ένα δομικό στοιχείο του προσανατολισμού, εφόσον θέλει να γίνουν “αναλυτικά σκαριφήματα όψεων”. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα συμπληρώσει και στο αντίστοιχο παράθυρο που εμφανίζεται όταν πιέσουμε το πλήκτρο <F12> (από οποιαδήποτε στήλη της γραμμής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο). Ειδικότερα, η συντεταγμένη Χ της κάτω αριστερής γωνίας δεν είναι παρά η απόσταση του δομικού στοιχείου από την αριστερή πλευρά της όψης, ενώ η συντεταγμένη Υ κάτω αριστερής γωνίας το ύψος που βρίσκεται το δομικό στοιχείο, από τη βάση του προσανατολισμού πχ. για τα ανοίγματα η ποδιά. (Θεωρούμε ότι η κάτω αριστερή γωνία του σκαριφήματος προσανατολισμού έχει συντεταγμένες (Χ,Υ)=(0,0)).

Με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί για τις διαστάσεις (μήκος,πλάτος) του δομικού στοιχείου και με τον προσδιορισμό των συντεταγμένων της κάτω αριστερής γωνίας του, αυτό τοποθετείται στην κατάλληλη θέση στον προσανατολισμό.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει οποιαδήποτε στιγμή (πχ. κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης των στοιχείων) στην οθόνη το σκαρίφημα του συγκεκριμένου προσανατολισμού, πιέζοντας το πλήκτρο “Σκαρίφημα Προσανατολισμού” το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος του “Φύλλου Προσανατολισμού”.

Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι εκτός από παραλληλόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν και ορθογώνιες τριγωνικές επιφάνειες παρέχοντας την ευχέρεια σχεδίασης τριγωνικών τοιχοποιιών κάτω από ημικλινείς στέγες ή άλλα τριγωνικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, στο παραπάνω παράθυρο χρήστης δηλώνει τρίγωνο (αριστερό ή δεξιό) και δίνει τις συντεταγμένες θέσης της ορθής γωνίας του τριγώνου. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κομμάτι τοιχοποιίας τριγωνικό στο παραπάνω παράδειγμα δίνουμε δύο ορθογώνιες τριγωνικές επιφάνειες, ένα αριστερό και ένα δεξιό τρίγωνο διαστάσεων 6m και 0.8m το κάθε ένα. Για το αριστερό τρίγωνο δίνουμε τα παρακάτω στοιχεία στο παράθυρο στοιχείων σχεδίασης:

Για το δεξιό τρίγωνο δίνουμε στην προκειμένη περίπτωση τα ίδια στοιχεία εκτός από το ότι συμπληρώνουμε 2 (δηλαδή ΟΧΙ αριστερό τρίγωνο). Ο χρήστης μπορεί να δει εύκολα τα αποτελέσματα διαφόρων δοκιμών.

Σχεδίαση κατόψεων: Για να σχεδιαστούν οι κατόψεις των ορόφων (επιπέδων) πρέπει να δοθούν σε κάθε προσανατολισμό του επιπέδου κάποια επιπλέον στοιχεία σχεδίασης. Συγκεκριμένα, σε κάθε φύλλο προσανατολισμού στο πάνω μέρος της οθόνης στη "ονομασία προσανατολισμού" πιέζοντας <F4> (από οποιοδήποτε πεδίο μέσα στο φύλλο των προσανατολισμών) εμφανίζεται παράθυρο όπου συμπληρώνουμε την πολική γωνία του προσανατολισμού (0 μέχρι 360 μοίρες) και το μήκος του προσανατολισμού. Η πολική γωνία νοείται σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα (με δεξιά κατεύθυνση), ενώ η αλληλουχία των προσανατολισμών έχει φορά ανάποδα με τη φορά του ρολογιού. Δηλαδή εάν ο πρώτος προσανατολισμός (W1) είναι ο κάτω-οριζόντιος όπως βλέπουμε την κάτοψη αυτός θα έχει γωνία μηδέν, ο w2 που είναι προς τα δεξιά του W1 θα έχει γωνία πχ. 90 μοίρες εάν είναι κάθετος κλπ.

Αφού δοθούν τα στοιχεία σχεδίασης κατόψεων για όλους τους προσανατολισμούς του επιπέδου, με το πλήκτρο “Σκαρίφημα Κάτοψης” σχεδιάζεται στην οθόνη η κάτοψη του επιπέδου στο οποίο βρισκόμαστε. Σημειώνεται, ότι αν δεν έχουν δοθεί τουλάχιστον 2 προσανατολισμοί δεν σχεδιάζεται τίποτα στην οθόνη.

βλ. και:

Φύλλα Προσανατολισμών- Γενικά
Φύλλα Προσανατολισμών- Βασικά Δεδομένα
Φύλλα Προσανατολισμών- Παράδειγμα