Φύλλα Προσανατολισμών-Γενικά

Τα φύλλα προσανατολισμών αποτελούν περιεχόμενα των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου. Επιλέγοντας κάποιο από τα επίπεδα, εμφανίζεται λίστα με τα αντίστοιχα φύλλα προσανατολισμών του επιπέδου.

Φυσικά όταν ξεκινάμε νέα μελέτη η λίστα αυτή είναι κενή. Μεταβαίνοντας στην λίστα αυτή (με το ποντίκι) και πιέζοντας το εικονίδιο (με το “+” στο κάτω μέρος) που βρίσκεται στο menu ή και το πλήκτρο <Ins>, παρουσιάζεται ένα μικρό παράθυρο στο οποίο συμπληρώνουμε την ονομασία του προσανατολισμού που επιθυμούμε (πχ. W1, W2 κλπ). Με “ΟΚ” ο προσανατολισμός αυτός Εισάγεται στην λίστα.

Αντίστοιχα, πιέζοντας το εικονίδιο της Διαγραφής Προσανατολισμού (με το “x“) ή και το <Del> από το πληκτρολόγιο, βρισκόμενοι επάνω στην ονομασία υπάρχοντος προσανατολισμού (που είναι μαρκαρισμένος στην λίστα) διαγράφεται (με επιβεβαίωση) ο συγκεκριμένος προσανατολισμός.

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα Παρεμβολής Προσανατολισμού, μεταβαίνοντας σε κάποιον ενδιάμεσο προσανατολισμό και πιέζοντας <Ctrl>&<I> ή το εικονίδιο της παρεμβολής (με το “+” στη μέση), οπότε μετακινούνται από εκεί και κάτω όλοι οι προσανατολισμοί δημιουργώντας κενή γραμμή (ώστε να ορίσουμε εκεί κάποιον άλλο προσανατολισμό).

Σημείωση: Εφόσον θέλουμε να αλλάξουμε ονομασία σε υπάρχοντα προσανατολισμό δεν έχουμε παρά να μεταβούμε πάνω στην ονομασία του και να πιέσουμε <Enter>, οπότε θα εμφανιστεί παραθυράκι με την παλιά ονομασία για να την αλλάξουμε.

βλ. και:

Φύλλα Προσανατολισμών- Βασικά Δεδομένα
Φύλλα Προσανατολισμών- Δεδομένα Σχεδίασης
Φύλλα Προσανατολισμών- Παράδειγμα