Διαχείριση Αρχείων Μελετών

Nέα Μελέτη: Συμπληρώνουμε το όνομα της μελέτης, δηλαδή το όνομα με το οποίο θα αναφερόμαστε στην νέα μελέτη που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα έναν φάκελο (folder, με το όνομα που δίνει και extension “.BLD”) μέσα στον οποίο θα καταχωρούνται αυτόματα τα αρχεία της μελέτης αυτής. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα της μελέτης που θα οριστεί θα πρέπει να έχει μέχρι 6 γράμματα το πολύ, και να είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.

Επιλογή Μελέτης: Aπό το παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή της εντολής αυτής, επιλέγουμε το αρχείο της (υπάρχουσας) μελέτης που θέλουμε να φορτώσουμε (για επεξεργασία ή απλή εποπτεία). Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το όνομα της μελέτης απευθείας στο επάνω μέρος του παραθύρου, είτε να επιλέξουμε απευθείας μελέτη (στην λίστα των μελετών που φαίνεται στο αριστερό μέρος) έχοντας φυσικά και την δυνατότητα επιλογής Drive (κάτω αριστερά) και Directory (δεξιά). Επιλέγοντας (με click του ποντικιού) ένα συγκεκριμένο αρχείο μελέτης, το αρχείο αυτό φαίνεται χρωματισμένο και ταυτόχρονα εμφανίζεται και στο επάνω μέρος. Πιέζοντας "ΟΚ" φορτώνεται η μελέτη που επιλέξαμε. Η μελέτη μπορεί να επιλεγεί και με διπλό χτύπημα του ποντικιού (double click) ή και πληκτρολογώντας κατευθείαν το όνομά της στο επάνω μέρος, και πιέζοντας "ΟΚ". Mε το πλήκτρο "Ακύρωση" φεύγουμε από το παράθυρο επιλογής μελετών χωρίς να έχουμε επιλέξει τίποτε. Με λίγα λόγια ισχύουν και εδώ οι κανόνες που συναντάει κανείς σε οποιαδήποτε εφαρμογή για Windows.

Προσοχή! Εφόσον δεν ορίσουμε νέα Μελέτη ούτε επιλέξουμε υπάρχουσα, τότε το πρόγραμμα θεωρεί αυτόματα ότι εργαζόμαστε στην μελέτη με ονομασία NONAME. Αν τυχόν έχουμε συμπληρώσει στοιχεία στην μελέτη NONAME και θέλουμε να την αποθηκεύσουμε με άλλο όνομα, αυτό είναι δυνατό με την βοήθεια της επιλογής “Αποθήκευση Ως” (βλ. πιο κάτω), όπου θα μας ζητηθεί το όνομα με το οποίο θέλουμε να ονομάσουμε την μελέτη.

Αποθήκευση Μελέτης (Save): Mε την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε στον δίσκο την μελέτη που έχουμε φορτώσει και δουλεύουμε.

Αποθήκευση Ως (Save as): Mε την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε την μελέτη που έχουμε φορτώσει, σε διαφορετικό αρχείο του δίσκου με το (δεύτερο) όνομα που μας ζητείται να δώσουμε. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα να αντιγράψουμε ή να αλλάξουμε το όνομα της μελέτης που δουλεύουμε.