Διαχείριση Αρχείων Τεχνικών Εκθέσεων

Το παράθυρο “Τεχνική Περιγραφή” υποστηρίζει την κατασκευή τεχνικής περιγραφής της μελέτης, δίνοντας την δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προτύπων τεχνικών περιγραφών με κάθε δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου, καθώς επίσης και τον ελεύθερη διαμόρφωση νέων προτύπων σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη.

Επιλέγοντας “Τεχνική Περιγραφή” εμφανίζεται το παράθυρο της Τεχνικής Περιγραφής. Οταν το παράθυρο της Τεχνικής Περιγραφής είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στο κεντρικό menu (πριν από την επιλογή “Παράθυρα”) πρόσθετη επιλογή με την ονομασία “Τεχνική Περιγραφή”. Εάν από το menu αυτό επιλέξουμε “Επιλογή Προτύπου” θα εμφανιστεί στην οθόνη μας το παράθυρο διαχείρισης προτύπων, με τον κατάλογο των διαθέσιμων προτύπων τεχνικών περιγραφών για την εφαρμογή που δουλεύουμε.

Επιλέγοντας το αντίστοιχο πρότυπο (επιλέγοντάς το με το ποντίκι και χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “Ανάκτηση”), εμφανίζεται στο παράθυρο της Τεχνικής περιγραφής το σχετικό κείμενο.

Εφόσον τροποποιήσουμε σε οποιονδήποτε βαθμό (μέχρι και στο σημείο να ξαναγράψουμε μιά περιγραφή από την αρχή) κάποιο έτοιμο πρότυπο, μπορούμε εύκολα να το αποθηκεύσουμε με την βοήθεια του πλήκτρου “Διαφύλαξη”, αφού του δώσουμε κάποια ονομασία πάνω δεξιά, αλλά και κάποιον διψήφιο α/α (όπως είδαμε και στα “Πρότυπα Εκτύπωσης”). Επίσης μπορούμε εύκολα να διαγράψουμε κάποιο πρότυπο με το πλήκτρο “Διαγραφή”.

Γενικά, ένα πρότυπο τεχνικής περιγραφής αποτελείται από όχι μόνο από κείμενο αλλά και από λέξεις-παραμέτρους, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε αγκύλες, όπως άλλωστε φαίνεται στο τμήμα περιγραφής του παραθύρου που ακολουθεί.

Με την βοήθεια των λέξεων-παραμέτρων ο χρήστης μπορεί να “παραμετροποιεί” τα πρότυπα των τεχνικών περιγραφών, δεδομένου οτι όπου βρίσκονται οι λέξεις-παράμετροι αυτές αντικαθιστώνται αυτόματα με τις τιμές που έχουν προκύψει στα πλαίσια της μελέτης που δουλεύουμε. Αυτό γίνεται με την επιλογή “Ενημέρωση” στο menu της Τεχνικής Περιγραφής που λειτουργεί σαν διακόπτης. Ξαναεπιλέγοντας “Ενημέρωση”, “ερχόμαστε” και πάλι στο πρότυπο. Οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμούμε στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, είτε μεταβάλλοντας την θέση κάποιας λέξης-παραμέτρου, είτε επεξεργαζόμενοι το κείμενο όπως θέλουμε, είναι δυνατή εφόσον βρισκόμαστε στο πρότυπο. Το πρόγραμμα αναλαμβάνει κατά την εκτύπωση να χρησιμοποιεί την “ενημερωμένη” μορφή της Τεχνικής Περιγραφής.

Σημείωση: Εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ανεξάρτητο κειμενογράφο (πχ. word) για την επεξεργασία των τεχνικών περιγραφών, θα πρέπει να γνωρίζουμε οτι τα πρότυπα αρχεία των τεχνικών περιγραφών βρίσκονται στο directory του προγράμματος (δηλαδή στο 4M\CALC\DSOL\ για το Δισωλήνιο, στο 4M\CALC\ΜSOL\ για το Μονοσωλήνιο, στο 4M\CALC\YDRE για το πρόγραμμα της Yδρευσης κ.ο.κ. και ότι είναι τύπου RTF. Οι ονομασίες των αρχείων προτύπων συντίθενται από το όνομα της εφαρμογής (πχ. DSOL), τους χαρακτήρες TP (Τεχνική Περιγραφή), την αρίθμηση 01, 02, 03 με την σειρά που βρίσκονται στην λίστα των προτύπων και τέλος την κατάληξη RTF. Eτσι, για παράδειγμα το πρώτο στην λίστα πρότυπο τεχνικής περιγραφής για την εφαρμογή του Μονοσωληνίου είναι το αρχείο MSOLTP01.RTF (που βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL), το δεύτερο στην λίστα πρότυπο για την Υδρευση στο αρχείο YDRETP02.RTF κ.ο.κ. Επίσης, οι περιγραφές των προτύπων στην λίστα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα επιλέγοντας “Επιλογή Προτύπου” βρίσκονται σε χωριστό αρχείο, στο ίδιο directory με τα κείμενα των προτύπων. H ονομασία αυτού του αρχείου συντίθεται από το όνομα της εφαρμογής (4 γράμματα) το λεκτικό TP και την κατάληξη LST. Για παράδειγμα το αρχείο με την λίστα των προτύπων στο μονοσωλήνιο έχει την ονομασία ΜSOLTP.LST και βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL.

βλ. και:

Επεξεργασία Κειμένων