Παράμετροι Εκτύπωσης

H επιλογή αυτή οδηγεί σε παράθυρο ορισμού προδιαγραφών εκτύπωσης, όπου δίνεται η δυνατότητα ορισμού επικεφαλίδων, πλαισίων, αρίθμησης, γραμματοσειρών κλπ. Όπως φαίνεται και στο παράθυρο των “Παραμέτρων Εκτύπωσης” υπάρχουν μία σειρά από “καρτέλες” που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και οι οποίες περιγράφονται στην συνέχεια.

Κείμενα Πλαισίου: Ο χρήστης μπορεί να ορίσει κεφαλίδες και υποσέλιδα, καθώς και την αρίθμηση σελίδας, δηλαδή να τοποθετήσει στο φύλλο εκτύπωσης συγκεκριμένα λεκτικά (πχ. φίρμα, κωδ. εντύπου κ.α.), αριστερά ή δεξιά και στο πάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας εκτύπωσης. Ειδικά για την αρίθμηση σελίδας θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε λεκτικό, αρκεί να δώσουμε τον κωδικό \b εκεί ακριβώς που θέλουμε να τοποθετηθεί η αρίθμηση (μέσα στο κείμενο). Για παράδειγμα εάν δώσουμε “Σελ. \b” αυτό θα τυπώνεται Σελ. 1 για την πρώτη σελίδα, Σελ. 2 για την δεύτερη κ.ο.κ. Η θέση του κωδικού μπορεί να είναι οπουδήποτε μέσα στο κείμενο.

Σε κάθε Κεφαλίδα, Υποσέλιδο ή αρίθμηση Σελίδας , ο χρήστης μπορεί να ορίσει την γραμματοσειρά και το μέγεθος που επιθυμεί. Αυτό γίνεται επιλέγοντας πρώτα την αντίστοιχη Κεφαλίδα, Υποσέλιδο ή αρίθμηση και πιέζοντας στην συνέχεια το πλήκτρο "Γραμματοσειρά", οπότε εμφανίζεται το γνωστό παράθυρο ορισμού γραμματοσειράς.

Προσοχή! Η γραμματοσειρά ή γραμματοσειρές που ορίζονται στο παράθυρο αυτό αφορούν μόνο τα κείμενα πλαισίου και όχι όλο το κείμενο εκτύπωσης.

Πλαίσιο: Η καρτέλα αυτή δίνει την δυνατότητα για "Πλαισίωση σελίδας", "Υπογράμμιση Κεφαλίδων" και "Επιγράμμιση Υποσέλιδων".

Εξάλλου, οι επιλογές "Χωρίσματα Κεφαλίδων" και "Υποσέλιδων" χρησιμεύουν για τον ορισμό κάθετων χωρισμάτων σε διάφορες θέσεις στα παραπάνω πλαίσια. Ένα παράδειγμα με πλαίσιο σελίδας, κεφαλίδων, υποκεφαλίδων και χωρίσματος Κεφαλίδας Κεντρικά, φαίνεται αμέσως πιο κάτω:

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις αποστάσεις του πλαισίου από τα όρια της σελίδας, καθώς και το πάχος του πλαισίου μέσα από τις αντίστοιχες επιλογές που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά της καρτέλας.

Σελιδοποίηση: H καρτέλα αυτή δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να ορίζει από που θα ξεκινάει η αρίθμηση της σελίδας, καθώς και τα αντίστοιχα περιθώρια. Για να ενημερωθεί όμως η αρίθμηση σελίδας θα πρέπει να έχει οριστεί και στα κείμενα πλαισίου “Αρίθμηση Σελίδας”.

Πρότυπο: Η καρτέλα αυτή μας δίνει την δυνατότητα είτε να εκτυπώσουμε με την “τρέχουσα κατάσταση” (πρότυπο οθόνης), είτε να επιλέξουμε κάποιο αποθηκευμένο πρότυπο εκτύπωσης.

Στην τελευταία περίπτωση επιλέγουμε το κουμπί “Αποθηκευμένο Πρότυπο”, οπότε εμφανίζεται η σχετική λίστα από την οποία επιλέγουμε το Πρότυπο Εκτύπωσης που επιθυμούμε.

Ανεξάρτητα από την καρτέλα που έχουμε επιλέξει στο επάνω μέρος των “Παραμέτρων Εκτύπωσης”, στο κάτω μέρος υπάρχουν οι επιλογές “Επιλογή Εκτυπωτή”, “Αποθήκευση”, “Ανάκτηση”, καθώς και τα πλήκτρα “ΟΚ” και “Ακύρωση” για επικύρωση ή ακύρωση των επιλογών που κάναμε στις παραμέτρους εκτύπωσης.

Επιλογή Εκτυπωτή: Επιλέγοντας το πλήκτρο αυτό οδηγούμαστε στο παράθυρο Print Setup των Windows, από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε τους εκτυπωτές που έχουμε εγκαταστήσει στο σύστημά μας, και να αλλάξουμε αν θέλουμε κάποιες παραμέτρους τους (πχ. εκτύπωση portrait ή landscape).

Αποθήκευση-Ανάκτηση: Mε την επιλογή "Αποθήκευση" ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρεί μία ομάδα τιμών παραμέτρων εκτύπωσης (δηλαδή ένα συγκεκριμένο στυλ εκτύπωσης σε ότι αφορά πλαίσια, κεφαλίδες, υποσέλιδα) σε κάποιο αρχείο και να το ανακαλεί όποτε το χρειάζεται με την βοήθεια της εντολής "Ανάκληση". Τόσο κατά την Αποθήκευση όσο και κατά την Ανάκληση, παρουσιάζεται η οθόνη στην οποία πληκτρολογείται το όνομα του αρχείου, όπου παρουσιάζεται και ο κατάλογος των αρχείων που έχουν καταχωρηθεί.

Η δυνατότητα ορισμού αρχείων “Παραμέτρων Εκτύπωσης” σε συνδυασμό με την δυνατότητα ορισμού “Προτύπων Εκτύπωσης” που είδαμε πιο πάνω, δίνουν πλήρη ελευθερία στον χρήστη να διαμορφώνει όπως ακριβώς επιθυμεί την παρουσίαση (output) των μελετών του.

Εννοείται, ότι σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί, πριν την εκτύπωση, να δει το αποτέλεσμα των επιλογών του με την βοήθεια της επιλογής "Προεκτύπωση" που ακολουθεί.

Προεκτύπωση: H επιλογή "Προεκτύπωση", ακολουθώντας τα πρότυπα των Windows, εμφανίζει στην οθόνη μας το πλήρες τεύχος της μελέτης, όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, σελίδα-σελίδα. Με την βοήθεια των πλήκτρων <PgUp> και <PgDn> μπορούμε να μεταφερόμαστε σε προηγούμενες και επόμενες σελίδες, ενώ με <Esc> επανερχόμαστε στην προηγούμενη κατάσταση.

Ακόμα, στο πάνω αριστερά μέρος του παραθύρου προεκτύπωσης υπάρχουν οι επιλογές:

Δημιουργία Αρχείου Ascii: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει για να "στείλουμε" τα περιεχόμενα της μελέτης σε ένα αρχείο Ascii (Text Αρχείο) το οποίο κατασκευάζεται αυτόματα μέσα στο directory (BLD) της μελέτης και έχει κατάληξη ΤΧΤ (πρόθεμα το όνομα της εφαρμογής, πχ. ΑPOX.TXT για την αποχέτευση). Το αρχείο αυτό μπορεί ο χρήστης να το επεξεργαστεί σαν TEXT αρχείο στο Wordpad ή και στο Word.