Περιεχόμενα Εκτύπωσης

Τα περιεχόμενα εκτύπωσης εξαρτώνται από την συγκεκριμένη εφαρμογή και περιλαμβάνουν τα διάφορα τμήματα από τα οποία συνίσταται μία πλήρης μελέτη. Επιλέγοντας "Περιεχόμενα Εκτύπωσης" εμφανίζεται ένα παράθυρο από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε εύκολα τι θέλουμε να εκτυπωθεί. Για παράδειγμα, στις “Θερμικές Απώλειες” εμφανίζεται το παράθυρο με τα παρακάτω περιεχόμενα:

H επιλογή των περιεχομένων που θέλει ο χρήστης να εκτυπώσει γίνεται εύκολα με το ποντίκι, πιέζοντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι που προηγείται από κάθε περιεχόμενο, ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη x (που σημαίνει ότι έχει επιλεγεί). Με τον τρόπο αυτό επιλέγουμε τα περιεχόμενα που θέλουμε. Τα πλήκτρα "Όλα" ή "Κανένα" που φαίνονται στο κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου, απλά βοηθούν στο να επιλέξουμε ή να αποεπιλέξουμε όλα τα περιεχόμενα με μία κίνηση (και μετά αν θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την λίστα ανάλογα). Με "ΟΚ" επικυρώνουμε τις επιλογές μας και "φεύγουμε" από το παράθυρο, ενώ με "Άκυρο" φεύγουμε χωρίς να τις έχουμε επικυρώσει. Σημειώνεται τέλος, ότι και τα "περιεχόμενα εκτύπωσης" επηρεάζονται από την εντολή "Καταχώρηση ως Πρότυπο", οπότε ο χρήστης μπορεί για κάθε εφαρμογή να ορίσει μία φορά τις προτιμήσεις του.