Εκτύπωση (Μελέτης)

H επιλογή αυτή οδηγεί στην εκτύπωση του τεύχους της μελέτης σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν προηγηθεί στις "Παραμέτρους Εκτύπωσης", ενώ για το αποτέλεσμα της εκτύπωσης ο χρήστης μπορεί να έχει πλήρη εποπτεία μέσω της επιλογής "Προεκτύπωση".

Επιλέγοντας "Εκτύπωση", εμφανίζεται το παράθυρο του driver του εκτυπωτή που έχει οριστεί στο σύστημά μας. O χρήστης μπορεί να εκτυπώσει με "ΟΚ", "όλα" τα περιεχόμενα της μελέτης (που έχουν επιλεγεί στα "Περιεχόμενα Εκτυπώσεων") ή να επιλέξει τις συγκεκριμένες σελίδες που επιθυμεί, αφού πρώτα ενεργοποιήσει το κουμπί “Σελίδες” (Pages). Επίσης μπορεί να ορίσει πλήθος αντιγράφων δίνοντας τον αντίστοιχο αριθμό στο πεδίο "Αντίγραφα", καθώς και να ορίσει αν θέλει να είναι τα αντίγραφα ομαδοποιημένα (ενεργοποιώντας την διπλανή ένδειξη).